مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا هر انساني نميتواند به زبان مادري نماز و دعاها را بخواند؟ مثلاً به جاي الله اكبر بگويد: خدا بزرگ است؟

لطفاً بفرماييد براي جبران زحمات شما در پاسخگويي به پرسشها چه كاري انجام دهيم؟

آزادي يعني چه؟ و يك دختر تا چه حدي ميتواند سر كلاس معلمهاي مرد آزادي داشته باشد؟

لطفاً مأخذ ظلوم به معناي بسيار ستمگر را بيان كنيد؟

آيا گفتههاياشخاصي كه سر كتاب باز ميكنند، حقيقت دارد، لطفاً توضيح دهيد؟

آيا مردن در زمان يا مكان خاصي يا دفن شدن در اماكن متبركه، تأثيري در عاقبت به خيري انسانها دارد؟

سال گذشته خيلي زحمت كشيدم تا در كنكور موفق شوم، امّا متأسفانه موفّق نشدم، خودم تا حدي با اين موضوع كنار آمدم ولي زخم زبانهاي اطرافيانم خيلي مرا اذيت ميكرد... امسال هم دوباره برايم دفترچة كنكور گرفتهاند نميدانم چه كار بايد بكنم كه قبول شوم؟ كسي كه در دنيا اميدي ندارد و از همه چيز و همه كس نااميد شده و صبر ايوب هم ندارد چه كند؟

آيا اگر افراد بدون شرط بندي و قصد قمار و برد و باخت و كسب درآمد بلكه فقط براي سرگرمي و مشغول بودن، مبادرت به بازي با ورق كنند، آن افراد مرتكب حرام شدهاند؟ حضور در مجالس بازي با ورق براي تفريح چه حكمي دارد؟

چگونه ميتوان بسيجهاي دانشجويي چند دانشكده را با هم متمركز كرد و از امكانات موجود حداكثر استفاده را نمود؟

چرا مسؤولين بسيج، در سطوح مختلف، (عليالخصوص بسيج دانشجويي) انتصاب ميشوند نه انتخاب؟

رئوس كار پايگاههاي بسيج دانشجويي چه ميباشد؟

روش چيدن نيروها در يك پايگاه بسيجن وابسطه به چه عوامل و ملاكهايي ميباشد؟ لطفاً كاملاً توضيح دهيد.

  1. 1735 از 4632