مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

ولايت فقيه ولايت در همه امور چرا؟

چرا سكوت ميكنيم يا سكوت ميكنند قشر فعال جامعه به خاطر اينكه كارشان ريا نشود و خود را از صحنه كنار ميگذارند؟

براي اينكه به دام اوهام و خيالات نيفتيم چه بايد كنيم؟

چرا دولت مردان ما سعي نميكنند از بچهها دانشجو و طلبه مبلغ در سطح عالي تربيت كنند و به ديگر كشورها بفرستند؟

در اين مسأله من مشكل دارم چه كار كنم، سازگاري با محيط رفتار با ديگران در حد رسمي رفتارم خوب است ولي دوست صميمي و درد دلي خيلي كم انتخاب ميكنم چه كنم آيا بايد من دوست صميمي نداشته باشم؟

در زمينة جايگاه ولايت فقيه در اسلام چگونه ميتوان به يك موضع اصولي بر اساس احكام اسلامي رسيد؟

شما چه مرجع مطمئن براي پيگيري موضوعات سياسي ميشناسيد؟

براي داشتن يك تحليل صحيح حداقل از وقايع سياسي به چه اطلاعات علمي در اين زمينه نياز هست و كسب آن از چه طريقي ممكن است؟

روابط بين خواهر و برادر بايد در چه حدي باشد؟

چگونه ميتوان بر روابط اجتماعي خود حاكم بود؟

چگونه مي توان با خود باختگي مبارزه كرد؟ يا به عبارتي چگونه مي توان به گونه اي شد كه حرف ديگران اصلاً برايش ملاك نباشد جز حرف حق .

خانواده اصلاحات اخلاقياي را به من تذكر ميدهند كه اگر چه سخنانشان را بجا ميدانم اما توان ايجاد چنين اصلاحي را در خود نميبينم و اين موضوع موجب دلخوري طرفين از هم شده است لطفاً بگوييد چه بايد بكنم؟

  1. 1738 از 4632