مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا تعصبات مذهبي در كشور بقدري است كه با ديدن شخصي از مذهب ديگرمثل دشمن با او رفتار مي كنند.
منظور شما از تهاجم فرهنگي چيست راه مبارزه با آن چگونه است؟
نظر شما درباره ء كسي كه ازدواج موقت را ترويج مي كند، چيست؟
آيا علم تعبير خواب، وجود دارد؟ چگونه مي توان آن را به دست آورد؟
چه عواملي باعث شده مردم ايران پس از انقلاب از خدا بيشتر غافل بشوند؟
چرا از اموال دولتي و بيت المال سوء استفاده مي شود؟
علت فساد روزافزون مردان و زنان چيست؟
الگوي مناسب توسعه را چگونه به دست آوريم؟
چرا روحانيون به خدمت سربازي نمي روند؟
دليل نظارت دولت بر توليدات فرهنگي چيست؟
من از زماني كه وارد دانشگاه شده ام به علت جنجال هاي تبليغاتي در تشخيص حق دچار ترديد گشته ام، لطفا مرا راهنمايي كنيد.
چه كنيم تا جوانان را از اعتياد، افسردگي و خودكشي نجات بدهيم؟
  1. 174 از 4632