مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا فقط با محكوم كردن جنايتهاي اسرائيل به دل و به زبان، رسالت خود را انجام دادهايم؟

خواهشاً در مورد جو سياسي و فرهنگي اجتماع يك ديدگاه كلي كه به عنوان يك مداوا باشد راهنمايي كنيد؟ كه از اين بدبيني كه در جامعه وجود دارد تا حدودي شفافيتي نشان دهد.

سياست ايران در قبال جهاني شدن و عواقب آن.

نقش احزاب در سياست گذاريهاي كلان كشور را بفرماييد.

آزادي در انديشه و آزادي بيان انديشه آيا حدي دارد؟ و در آزادي بيان انديشه چه كسي بايد حد مشخص كند اگر مشخص كنندة حدود خود جزءانديشة اكثريت جامعه باشند، آيا عدالت است كه تنها ايشان توانايي وضع حدود را داشته باشند؟

چرا در جامعه ما فرهنگ مصرف گرايي روز به روز و لحظه به لحظه رو به افزايش است و چرا هيچكس كاري نميكند؟ چرا؟

نقص و ضعف در برنامهريزي آموزشي و مديريتي تا كي؟ كي و چگونه ميخواهيم فرهنگ خود را اصلاح كنيم؟

20 سال گذشته، مردم انقلاب كردند و جمهوري اسلامي ايران را انتخاب كردند اكنون چه؟ آيا برنامهاي در دست مدعيان حكومت اسلامي هست كه ببينند مردم جامعه ايران اكنون چه ميخواهند؟ آيا نسل جديد هم بر رأي 20 سال پيش هستند و اگر نباشند مسؤولين چه ميخواهند بكنند و واقعاً چه طرح عقلاني در پيش دارند؟

در مورد امر به معروف و نهي از منكر در زمان حال كه سطح مذهبي انسانها بسيار پايين آمده بايد چگونه باشد؟ حتي براي امربه معروف پدر و مادر چگونه بايد عمل كرد؟

چرادرحاليكه در جامعه ما مردم فقير زيادند و محتاج،محصولات و توليدات كشور ما به كشورهاي ديگر فرستاده ميشود؟

با توجه به اينكه ايران پيشنهاد قطع صدور نفت را داده است آيا اين درست است كه عراق نفت را قطع كند و ما هنوز اينكار را نكرده ايم ؟

پولهايي را كه به وسيلة كميتة امداد و ديگر نهادها براي حمايت از ملت مظلوم فلسطين جمع آوري ميشود چگونه هزينه ميشود؟ آيا صرفاً جهت دارو و درمان هزينه ميشود يا براي مسلح كردن آنها هم استفاده ميشود؟

  1. 1740 از 4632