مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اصل تأسيس دانشگاههاي آزاد اسلامي چيست؟

در مورد گروههاي غربي كه در ميان جوانان رواج پيدا كرده مثل گروه هيپي و... لطفاًتوضيح داده و چگونگي پيدايش آن و از چه كشوري وارد شده، راهكارها و اهداف اين گروهها را توضيح دهيد؟

لطفا در مورد گروههاي ملي مذهبي شناسايي و مقابله با آنها كمي توضيح دهيد ، با توجه به سخنان امام خميني (ره) در اين زمينه ؟

درباره ملي مذهبيون توضيح دهيد ؟

چرا خود بسيج هم در استفاده از بيتالمال و تلاش و كوشش و خلوص نيت و بخصوص لحظة استخدام كه اقوام مسؤولين در اولويت ميباشند و استفاده از كلاسهاي آموزشي عقايد و طريقة تحليل مسائل بهترين وجه اقدام لازم تا الآن نداشته است؟

دانشگاه آزاد اسلامي ايران چه مقدماتي براي دانشجويان معلول بويژه نابينايان انجام داده است. آيا اصولاً در فكر انجام دادن و فراهم آوردن تصحيلاتي براي اين قشر از دانشجويان خود بوده است؟

اينجانب معلول از ناحيه بينايي هستم آيا شغلي بعد از فارغ التحصيل شدن از مقطع ادبيات ميتوانيد برايم بيابيد ؟

اينجانب كارداني معماري ورودي 77 داراي دو ترم در طول تحصيل (به علت جو خانوادگي و مشكلات) مرخصي بودم ـ و در طول تحصيل 2 ترم مشروط شدم با اينكه در ترم جاري به من حق انتخاب واحد ندادند ولي در تهران كه رفتيم به من گفتند شما سر كلاس ما حضور يابيد در صورتي كه من الان تمام كلاسهايم را رفتم ولي تكليف من مشخص نيست ميخواهم بدانم آيا دانشگاهآزاد در قبال من مسئوليتي ندارد من بايد چه كار كنم در صورتي كه 28 واحد من مانده و من نياز به دو ترم از نيمسال تحصيلي دارم.

چرا با وجود اشتغال كم در ايران پذيرش دانشجو اينقدر زياد است ؟

فكر نميكنم چيزي در زندگي من بتواند جاي الگوهاي دكتر آزمنديان و يا موضوعات مجله موفقيت و امثال اينها را بگيرند نظر شما چيست؟

گمان مي كنيمرشته هاي روانشناسي ، جامعه شناسي و فلسفه تنها رشته هايي هستند كه جوابگوي سؤالات من باشند ، نظر شما چيست؟

چگونه مي توان يك فرد با فرهنگ و اجتماعي شد ؟

  1. 1744 از 4632