مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

وظيفه ما در مقابل مسائل دكتر شريعتي را بگوييد . آيا مي توان از ايشان جانبداري كرد ؟

چه كنيم تا دوستي ما با يك دوست صميمي محكمتر شده ودراين دوستي دلخوري ومشكلي پيش نيايد ؟ ( لطفا جواب كامل بدهيد

قانون اساسي ميثاق ملي ماست هنگام بازنگري در قانون اساسي اصولي تغيير كرد كه به نظر مي رسد دستهايي آنرا از مسير انقلاب منحرف كرد با مقايسه دو قانون اساسي اين تغييرات آشكار مي شود ؟ ( مثلاً شوراي قضايي تبديل به رئيس قوه قضائيه شدكه زير نظر مستقيم مقام رهبري است ، در حاليكه وقتي شورايي بود فقط وفقط رهبري تعيين كننده نبود )

علل دين گريزي جوانان چيست ؟

چراسياستهايكشورمابرحسبآرمانهاونهبرحسبواقعياتطراحيميشود؟مثلاًدرموردقضيهاسرائيلهمهميخواهيمكه اسرائيل از بين برود وهمه مي دانيم كه چنين چيزي امكان پذير نمي باشد و واقعيت پيدا نمي كند حال چرا سياست خارجي كشور ما براين اساس شكل نمي گيرد ؟

نوع حكومت در ايران جمهوري اسلامي است اما عنصري به نام ولايت مطلقه فقيه در اين جمهوري وجود دارد كه در رأس هرم قدرت آن نيز هست آيا اين نوع حكومت مشابه حكومت سلطنتي مشروطه نيست كه در آن شاه طبق قوانين مصوب حكومت مي كند و آيا اصولاً اين نامگذاري براي حكومت ايران صحيح است؟ با اين فرض چگونه مي توان پاسخ گفت كه حكومت ايران جمهوري و برپايه هاي دموكراسي استوار است؟

چرا يكصد و چهل حزب گروه و تشكل سياسي فعال در كشور بجاي اينكه با ارائه خدمات به مردم براي خود طرفداراني گرد آوري نمايند دائم به فكر خراب كردن يكديگر هستند ؟ آيا مفهوم حزب اين است و فعاليت حزب بايد همين باشد ؟

آياآستان قدس رضوي به محرومين كمك مي كند؟

با وجود نيروي مخلص بيسج، چرا باز هم متأسفانه شاهد مفاسد اجتماعي هستيم، بخصوص در مراكز آموزشي، و چرا با سازماندهي درسمت و كمك گرفتن از مباني روانشناسي، سعي نميكنيد، جوانان را هرچه بيشتر به معنويت جذب كنيد؟

يك جوان چگونه مي تواند با وجود بيكاري و فشار اقتصادي اميدور باشد چرا كه آينده دغدغه اصلي جوانان است و در بعضي مواقع باعثبيماري روحي جوان مي شود؟

چرا از اختراعات كشور استفاده نمي شود مثلاً شناخت وسيله الكترونيكي به نام كريستال كه نوع خارجيش 700 دلار است با يك دلارساخته استفاده نمي شود و...؟

چرا جامعه امروزي در قبال اين همه بي بند و باري و فساد كاري انجام نمي دهد در حاليكه مأموران انتظامي در گوشه وكنار سطح مشهد پراكنده هستند؟

  1. 1750 از 4632