مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا برخي از كشورها در برابر ستمگري هاي جهانخواران و ستمگران بي رحمي همچون آمريكا و انگليس بي تفاوت وبيمسئوليت هستند؟

در پاسخ به افرادي كه مي گويند چرا رهبر كساني را كه باعث و باني گراني اند و باعث اختلال جامعه هستند كنار نميزندچه بگوييم؟

نقل و قول است صاحب مفاتيح الجنان فرموده كه اگر عمر ياري مي داد و جلد ديگر مربوط به آداب و رسوم اجتماعي به رشته تحرير در مي آوردم و مفاتيح فعلي يك سوم مفاتيح بيشتر نمي باشد آيا اين نقل قول درست است ؟

كشف قوانين در طبيعت برعهده چه علمي است؟

1- درخصوص بازي باشطرنج نظرمقام معظم رهبري ونظر علماي گذشته ومعاصر توضيح بفرمائيد.

2- درخصوص بازي با پاسور لطفاً مانند پرسش يكم نظر مقام معظم رهبري علماي گذشته ومعاصر توضيح بفرمائيد.

3- استفاده از كراوات از نظر فقهي وعلما چه حكمي دارد. راجع به سابقه كراوات و ورودآن به ايران درصورت امكان توضيح داده شود.

چرا اين طرح را در مدارس، دانشگاههاو... اجرا ننموده ايد وبه مساجد محدود شده است درصورتي كه تعداد اندكي به مسجد مي روند؟

مي گويند خداوند عادل است، وشرط عدالت راد ادن اجر وپاداش به اندازه ظرفيتها وتكليف معرفي مي كنند واينجا سؤال اين است خداوند است كه ظرفيتها وقرار داده، جرم يك كودك فلج چيست وجرم آنكه دردامان پدر و مادري معتاد رشد كرده بجاي رشد دردامان حسين(ع) وزلزله را چگونه توجيه مي كنيد؟

از طرفي امام خميني (ره)مي گويد كه من دست قدرت خداوند را برسراين مملكت مي بينم واز طرفي درزمان انقلاب ميگويد من دولت تعيين ميكنم من به دهن اين دولت مي زنم. اين دو موضوع چطور با يكديگر مربوطند؟

موضوع اولي امام خود را غرق خداوند مي كند وموضوع دوم به خلاف اين.

با توجه به اينكه كشورما نيز ذخاير نفتي وگاز ومعادن مختلف خدادادي دارد واين معادن متعلق به ساكنين همان كشوراست كه به طرق مختلف در اختيار مردم قرار ميگيرد ويكي از اين راهها ايجاد شغل وحقوق دادن به آنهاست باتوجه به وضعيت كشور كه خيلي از جوانان شغل ندارند و شاغل نمي شوند آيا دولت بايد ماهيانه مبلغي را به اين افراد كه آنها هم از اين درآمد ها بهره اي ببرند بدهد يا خير؟ اگر ندهد شرعاً درست است؟

پندهايي دوستانه از زبان شما براي يك نوجوان عاشق .....

1- چرا كساني كه مي خواهند براي نسل جوان برنامه ريزي كنند اول نظر خودآنها ونياز آنها را از خودايشان سوال نمي كنند ؟

2- آيا فكر نمي كنيد مقداري دير شده و ديگر اين حركتها پاسخگوي نيازهاي دقيق وظريف نسل جوان نيست ؟

3- به نظر شما آيا صادق ترين جوان هم از برگه سوالات پاسخي مورد نياز خودخواهديافت ؟ چرا رودر روي جوان پرسش و پاسخ نمي كنيد؟

با توجه به قدرت نفوذ پول سرمايه داران چطور مي شود از بوجود آمدن برخي معضلات اجتماعي وتشنج عليه نظام جلوگيري نمود؟

  1. 1752 از 4632