مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

شرايط صحيح بودن وضو به چه شكل است؟

شكهايي كه نماز را باطل مي كند شرح دهيد؟

لطفاً فتواي مقام معظم رهبري را براي خمس فرد را بنويسيد و توضيح كامل داده شود .

آيا همسايه مسجد بايد فقط درآن مسجد نماز بخواند يا خير؟توضيحاتي بدهيد.

چرا تمام مسؤلين براي گراني حرف مي زنند ولي عكس العملي ديده نمي شود؟

هر فردي براي خود دوست صميمي دارد. بنده هم دارم . مهر اين دوست در دلم افتاده است، بيش از اندازه، چه عملي انجام دهم تا بفهمم او نيز مرا دوست دارد؟ اگر لطف كنيد احاديثي را ذكر كنيد براي دوست، چون اين مورد را در محل پايگاه نصب خواهيم كرد. براي اين مسأله نمي شود كتبي سؤال كرد. بلكه بايد شفاهي سؤال كنم وراهنمايي بگيرم اگر محلي هم داريد براي سؤالهاي شفاهي لطفاً در برگه پاسخ بنويسيد.

چرا انسان بعضي اوقات دچار غم واندوه وگرفتار وغصه دار مي شود وراههاي دفع آن چيست؟ وكتابي را دراين زمينه ذكر كنيد جهت مطالعه.

هميشه مي گويند قدر جوانيتان را بدانيد مي خواستم بپرسم معني اين جمله چيست؟ و درجواني وازنعمت جواني چه طور استفاده كنيم تا در دوران ميانسالي حسرت دوران گذشته را نخوريم؟

با اين كه انواع فسادها در بين مردم وحتي مسؤولين رواج پيدا كرده است چرا با آنها برخورد درستي نمي شود؟

بهترين صورت شناساندن ولايت فقيه به مردم عام با تحصيلات كم چيست؟

با نظر به اينكه امر به معروف و نهي از منكر در سطح جامعه كمرنگ شده و با آنكه دراحاديث ودركتاب آسماني به آن خيلي تأكيد شده، چرا ازآن توسط مقامات بالا حمايت نمي شودو چرا توسط مقام معظم رهبري اين امر مهم حمايت خاصي نمي شود؟

شطرنج حرام است يا حلال : اگر حرام است چرا اينقدر از بيت المال صرف بازيهاي حرام مي شود. در صورتي كه ولي فقيه جامعه به معناي امام جامعه است پس چرا مقام معظم رهبري جلوگيري نمي كنند ؟

  1. 1754 از 4632