مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

1. رساله رهبر عزيزمان آقاي خامنه اي را از كجا بايد تهيه كرد؟

2. بعضي افراد مي گويند كه رساله رهبر با رساله امام خمينيره يكي است و فرقي نمي كند، آيا اين درست است ياخير؟

آيا اسم رحمان كه برروي شخص گذاشته شده است بايد عوض شوديانه؟ توضيح دهيد.

آيا وجود گروه هاي مختلف در جامعه ضروري مي باشد وعدم وجود آنان آيا مشكلاتي براي ملت ودولت بوجود خواهد آورد؟

ـ آيا اشخاص اول دولت يا مملكت با وجود احزاب در جامعه و كلا با آنان موافق هستند يا نه؟

ـ با توجه به اختلافات و تعارضات ميان حزبهاي مختلف جامعه آيا مي توان حزبي درجامعه به رسميت شناخت وبا آن همكاري كرد؟ (نظر رهبر)

آيا شما مي توانيد شخصي را پيشنهاد كنيد كه بتواند بعد از مقام معظم رهبري جامعه رااداره كند؟

راه حلّي براي درمان استرس خيلي زياد چيست؟حتي با شنيدن يك خبرخيلي كوچك، مثلاً با زنگ زدن تلفن، يكدفعه استرس تمام وجودم را فرا مي گيرد وخيال مي كنم كه يك خبر بد را بشنوم.

هركس كه مي خواهد كاري كه وظيفه اش هست انجام دهد بايد اول تأمين شود وبعد از او كار بخواهند. چرا اقتصاد ما يك اقتصاد بيمار است؟ چرا جلوي اين تورم گرفته نمي شود؟ چرا بايد اينقدر هزينه ها سنگين باشد كه مردم رو به اعمال خلاف بياورند؟

به چه دليل نيم نگاهي از زندگي مسؤلان و سران كشور به مردم نشان نمي دهيد تا ببينيم كه در رأس امور چه مي گذرد واين شايعات كه در امور اجتماعي وسياسي و.... كارهاي خلافي از جمله رشوه گرفتن و....انجام مي گيرد براي ما روشن شود؟ وما حرف دلمان و سؤال هايمان را نمي توانيم با مسؤلان مطرح كنيم؟

چرا استعدادهايي كه در اين مملكت هستند حمايت نمي كنيد و آنها را مي كشيد و خفه مي كنيد؟ ما نخبگاني داريم كه مي توانند اين مملكت را به اوج اعلاء برسانند ولي حمايت نمي شوند، به همين دليل است كه بيشترين آمار فرار مغزها را در جهان، ايران دارد.

1- بعضي از نرم افزارهايي كه درداخل كشور وجود دارد بدليل قيمت هاي بالايي كه دارند افرادي جمع مي شوند وقفل اين نرم افزار را باز مي كنند وبه قيمت پايين تر به مردم مي فروشند واگر به هر دليل كپي گرفتن ازآنها حرام باشد چرا بايد كساني كه اين نرم افزارها را تهيه وتدوين مي كنند حمايت نشوند كه به قيمت بالا عرضه شود و مردم بالاجبار دست به اين كار بزنند؟

2- چرا براي اينكه خواسته باشيم از حال جهان وكشورمان مطلع شويم از طريق اينترنت بايد هزينه سنگين وگزافي را متحمل شويم در صورتي كه در كشورهاي خارجي بدون هيچ هزينه اي از اينترنت استفاده مي كنند؟ چرا رسانه ها از قبيل ماهواره را آزاد نمي كنيد تا مردم از همه چيز مطلع شوند؟

درباره تهاجم فرهنگي توضيح دهيد وكتابهايي معرفي كنيد.

درباره نشانه هاي ظهور، چگونگي قيام و زندگاني ودوران بعد از ظهور كتابهايي كه بتوان درك كرد معرفي كنيد.

  1. 1755 از 4632