مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا بعضي از اين شيخ ها وافراد ديگر يك دعا را مي گوين وموضوعشان حل مي شود؟ ولي ما كه همان دعا را مي گوييم اصلاً هيچ اتفاقي نمي افتد، مثلاً بعضي ها با بسم ا... ازآب مي گذرند ولي ما نمي توانيم و...؟توضيح زيادي بدهيد.

شنيدهام كه پيامبرص فرمود : هركسي كه كارهاي دشمنان ما رابكند، از ما نيست (البته حديث را به صورت دقيق نميدانم، شما صورت دقيق آن را بنويسيد) پس آيا اين جوانهايي كه شلوارتنگ مي پوشند وخيلي ازپيراهن ها را ميپوشند وبه مدل هاي غربي موهاي خود را آراسته مي كنند، مشمول اين حديث قرار مي گيرند؟ اگر اينچنين است، خيلي زياد دراين مورد توضيح دهيد ومثالهاي ديگري بياوريد وما را آسوده كنيد.

من دوست پسري داشتم كه خيلي دوستش داشتم يعني هميشه درس ومشقم شده بود آن، يك روز او كاري كرد كه من ازآن بدم بيايد ولي اصلاً فايده اي نداشت، حالا من هر موقع كه درس مي خوانم يادم به آن مي افتد ونمي توانم درس بخوانم الان هم كه موقع امتحانات است نمي دانم چه كار كنم كه اصلاًبه چيزي فكر نكنم چون هرموقع كه درس ميخوانم همه چيز يادم مي آيد وديگر نمي توانم درس بخوانم، لطفاً پاسخش را سريع به من بدهيد كه من بايد چه كاركنم؟

من يك دوست صميمي داشتم كه خيلي با هم خوب بوديم، تا قهر مي كرديم زود آشتي مي كرديم، ولي اين دفعه با هم قهر كرديم، من مي خواهم بروم با او دوست بشوم او نمي گذارد يعني آن دوست ندارد كه با من دوست شود چكار كنم؟ چون من خيلي دوست دارم با آن دوست بشوم.

من يك دوست صميمي داشتم كه خيلي با هم خوب بوديم، تا قهر مي كرديم زود آشتي مي كرديم، ولي اين دفعه با هم قهر كرديم، من مي خواهم بروم با او دوست بشوم او نمي گذارد يعني آن دوست ندارد كه با من دوست شود چكار كنم؟ چون من خيلي دوست دارم با آن دوست بشوم.

من خيلي چشمانم درد مي كند ضعيف نيست ولي خيلي درد مي كند خصوصاً درآفتاب وقتي هستم فكر مي كنم كه ديگر چشمهايم كور است هر چي به پدر ومادرم مي گويم اصلاً باور نمي كنند مي گويند تو داري دروغ مي گويي حالا من ماندم كه چطوري به آنها بفهمانم كه باور كنند؟

هدف آمريكا از حمله به عراق چيست؟

جهانشمول يعني چه؟

1- رمز موفقيت چيست؟

2- چرا مدارس طرف بالاي شهر از معلمان ودبيران درجه يك استفاده مي شود ولي درمدارس پايين شهر بلعكس؟

3- با اضطراب سر امتحان و صحبت كردن درهنگام كنفرانس دادن چه بايد كرد؟

1- چرا اينقدر دربارة آقاي رفسنجاني مي گويند ثروت اندوزي كرده است، وچندين شركت مهم كشور ازاو وفرزندانش است؟ چرا از خودش دفاع نمي كند؟

2- چرا بانمايندگان مجلس كه دائم از رابطه با آمريكا سخن مي گويند، ويا دروغ به گزارشگران سازمان ملل ميگويند، برخورد نمي شود؟

چرا نيروي انتظامي كه خود را خدمت گزار مردم مي داند اكثراً حق مي گيرند، مخصوصاً كلانتريها ، پليس راهنمائي ورانندگي صبح زود30/6 كه همه جا خلوت است اينهمه مأموردور ميدان بيت المقدس وجاهاي ديگر هستند وساعت 10و11 كه ترافيك زيادي است، مأمورها پيدايشان نيست،اگر هم هستند دردرب مغازها ويا پياده روها هستند وچند تا سرباز وگروهبان، ولي آن افسرارشد نيستند؟

در مسأله حمله آمريكا وانگليس عليه عراق با توجه به كشته شدن تعداد زيادي از مسلمانان بخصوص شيعيان، آيا درست بود كه ما بنشينيم و كشته شدن تعداد زيادي از مسلمانان را نظاره گر باشيم آيا ما نبايد عليه آمريكاي جنايتكار اقدام مي كرديم و وارد جنگ مي شديم؟

  1. 1756 از 4632