مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا ما با مادرمان خيلي انس مي گيريم؟

من فكر مي كنم كه اگر پدر و مادرم در آمريكا زندگي مي كردند يا هر جاي ديگر،قطعاً من شيعه نبودم چرا؟

چرا اقتصاد آمريكا بيشتر از ايران است؟

چرا ساعت ها از عدد 1 تا 12 است؟ درست است كه بر اساس آمدن آفتاب و غروب كردن آن است. اما چرا از 1 تا 20 نيست يا كمتر و يا بيشتر؟

چرا براي خارجي ها همه چيز خوب و پيشرفته مي باشد؟ مثلاً فرانسه وسايل آموزشي و ...خوبي برخوردار هستند، چرا كشور ما كه كشور حضرت اباعبدا...مي باشد و خداوند پادشاه جهان و جهانيان است كمي عقب تر از كشورهاي خارجي ديگر ميباشد؟

چرا اسم كشور ما ايران مي باشد؟ و چرا اسم ديگري نيست؟

نمي دانم چرا از كساني كه خيلي بدم مي آيد ديگران آنها را خيلي دوست دارند؟

چرا حكومت به جمع آوري عكس هاي مبتذل و غيرمجاز و سي دي ها و ...اقدام نميكند؟

چگونه جامعه اي سالم با جوانان سالم داشته باشيم؟

چرا با وجود نسل هاي جديد كشور ما رو به فساد است؟

مشكل اصلي كشور چيست؟

چرا كشور ما از نظر اقتصاد پايين تر است؟ چرا شما بزرگترها به نوجوانان احترام نميگذاريد و به احساساتشان توجه نمي كنيد؟

  1. 1767 از 4632