مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چه كار بايد كرد كه خدا حاجتها و آرزوهاي ما را برآورده كند؟

سؤال من اين است كه چگونه مي توان با مشكلات خود جنگيد؟

كسي كه مادر ندارد چگونه بايد زندگي خود را طي كند؟

در مورد جامعه اي كه دخترهاي امروزي در آن قرار گرفته اند؟

چرا كسي كه وضع زندگيش خوب است و دوست دارد بچه دار شود خداوند حاجت او را نمي دهد؟

من از كودكي هيچوقت نتوانستم نماز بخوانم يعني اينكه وقتي نماز مي خوانم يا وضويم باطل است يا اعتقادي ندارم، خلاصه يك جور نمازم باطل است، يا مثلاً فقط به خاطر جايزه نماز مي خوانم چرا؟

من بعضي اوقات مثلاً دوست دارم با مانتوي كوتاه راه بروم علت آن را نمي دانم؟

اسم من سميرا است، آيا سميرا اسم خاصي است؟ يعني چه؟

چرا دخترها احساساتي هستند؟

چرا در زماني كه صدام در خيابان ها راست راست راه مي رفت و به مردم ظلم مي كرد كسي جرأت نداشت به او حرفي بزند واقعاً چرا؟

من از شيخها خيلي متنفرم زيرا تمام فساد مملكت زير سر اين شيخ هاست و شاه را خيلي دوست دارم زيرا در دوران شاه فراواني بوده است ولي به هر كس اين حرفها را ميزنم مي گويد اشتباه مي كني، مي خواستم به شما بگويم و پاسخ بگيرم.

چرا دخترها زياد احساساتي و رؤيايي هستند؟

  1. 1768 از 4632