مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

ابزارهاي تهاجم فرهنگي چيست؟
چگونه مي توان با تهاجم فرهنگي مبارزه كرد؟
نقش رسانه هاي گروهي در تهاجم فرهنگي چيست؟
چرا روحانيان گرفتار تحجر و جمود مي شوند و چه اقدامي براي ارتباط با نسل جوان انجام داده ايد؟
تاثير اينترنت را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ با چه راه كارهايي مي توان از اين پديده براي گسترش فرهنگ اسلامي بهره جست؟
آيا كلمه روحانيت -آن گونه كه دكترشريعتي در كتاب (بازگشت به خويشتن)بيان كرده-ازتحريفات عصرصفويه بوده و از مسيحيت واردجامعه مسلمانان شده است؟
نظر شما درباره ء انتقاداتي كه نسبت به صدا و سيما وجود دارد، چيست وبراي رفع آنها چه اقداماتي لازم است؟
چرا از كساني كه امر به معروف و نهي از منكر مي كنند عملا هيچ حمايتي نمي شود؟
گرايش جوانان به فرهنگ غرب چيست؟
چرا با اين كه از بسياري جهات خودكفا هستيم هنوز هم افراد بسياري درشهرستان ها و روستاها از گرسنگي و فقر رنج مي برند؟
آيا ثبت عقد دائم در شناسنامه، مانع ادامه ء تحصيل در مدارس مي گردد؟
با اين كه دانشجويان را به تقوا دعوت مي كنيد، چرا مسوولان تقوا را رعايت نمي كنند؟
  1. 177 از 4632