مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

ماه در عقرب يعني چه؟ و چرا در حلية المتقين نوشته شده است كه عقد در وقتي كه ماه در عقرب است انجام نپذيرد؟

من يك نوجوان هستم وظيفه بنده در خانه چيست كه كارهايي را كه در مسجدانجام مي دهم زير سؤال نرود؟ لطفاً بنده را راهنمايي كنيد.

من دانش آموز دوم دبيرستان رشتة رياضي هستم،تصميم دارم كه در كنار دروس مدرسه درسهاي حوزة علميه را به طور كامل و غير حضوري بخوانم. توضيح دهيد كه براي اين كار بايد به حوزه رفت؟ و چگونه كتابهاي آن را بايد تهيه كرد؟ و پس از آنبايد از استاد استفاده كرد؟

در مورد تاريخ و سران و عقائد و انديشه ها و ريشه گروهك فرقان و عمليات آن توضيحاتي بدهيد؟

با توجه به اينكه مفاسد اقتصادي برخي از چهره هاي ظاهراً انقلابي، باعث بدبيني نسبت به اصل نظام اسلامي و دلسري مردم گرديده، علت عدم برخورد قاطع، مستقيم و علني مقام معظم رهبري با مواردي كه اقدام مقتضي از سوي مسؤولين مربوط صورت نميپذيرد چيست؟

انسان موفق به چه كسي مي گويند؟

من شخصي هستم كه تمام خواسته ها و درخواست هايم را از پيشگاه خداوند داشتم و جز او از هيچ كس اميدي نداشتم، و خودم هم براي رسيدن به خواسته هايم كه مطمئن بودم خواسته هايم مشروعي هم بود تمام تلاشم را انجام دادمولي متأسفانه نه تنها به هيچ كدام از خواسته هايم نرسيدم بلكه دچار مشكلات فراواني هم در زندگيم شدم و تقريباً تمام اعتقادات و اميدم را از دست دادم و ديگر نمي توانم آن طور كه قبلاً به خدا اميد داشتم حتي كوچكترين اميدي داشته باشم چرا خداوند بنده هايي را كه تا اين حد به او اميد بستند و از او ياري مي خواهند را اين طور نااميد و از خودش ناراضي مي كند؟

در مورد موارد و مسايل بخصوصي كه در كشور اتفاق مي افتد ولي مردم بي خبرند لطفاً توضيح دهيد؟

در خصوص آقازاده ها كه انگار قوة قضائيه فقط يك تلنگر كوچك زد، توضيح دهيد.

چگونه و با چه عملي مي توانيم مديون خون شهيدان نباشيم؟

نقش كلي شوراي نگهبان در رابطه با مسايل اجرايي شرعي ـ اجتماعي ـ سياسي چگونه است؟

يكي از فروع دين اسلام امر به معروف و نهي از منكر است چنانچه فردي امر به معروف و نهي از منكر را انجام ندهد عادل است يا نه؟

  1. 1770 از 4632