مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

علت گرايش به بي بند وباري و روي بردن به فسادهاي اخلاقي به ويژه جوانان چيست؟ راه نجات و جلوگيري از آن چيست؟

بدون پدر چگونه ميشود زندگي كرد يا به اصطلاح زندگي بدون او چه معنايي دارد؟

بدون پدر چگونه ميشود زندگي كرد يا به اصطلاح زندگي بدون او چه معنايي دارد؟

چرا اينقدر بچه ها خودخواه هستند؟ و خود را مي گيرند؟

فرزند زمان خويش باش را براي ما تفسير كنيد.

من دلم ميخواهد روي پاي خودم بايستم اما بدليل مشكلاتي كه در خانواده هست و محيط مدرسه اين اجازه را به من نميدهد و همينطور مشكل مالي، لطف كنيد در اين مورد براي من توضيحاتي بدهيد.

چرا من هر كس را ميبينم زود به آن كس دلباخته ميشوم؟

آقاي محمد حسين طباطبائي، در حال حاضر به چه كاري مشغولند، و در كجا سكونت دارند؟

در بين دوستان دانشگاهي اين مطلب شايعه شده است كه در زمينه خودروهاي وارداتي و يا خودروهاي توليدي همچون پرايد، پژو، سمند و ... قسمت عظيمي از قيمت زياد اينها به علت مالياتي است كه به رئيس جمهوري و قسمتي ديگر به مقام معظم رهبري تعلق دارد، اينان ميگفتند كه از منبعي موثق چنين مطلبي را دريافت كرده اند. حال مي خواستم از شما كه بهتر خبر داريد درباره اين مطلب سؤال كنم كه چه دليلي براي رد اين مطلب داريد؟

شوراي نگهبان قانون اساسي به نظر حضرتعالي از چه اهميت و ويژگي برخوردار است؟ دلايل لزوم اين نهاد را روشن بيان بفرماييد.

چرا انتخابات هيئت امناء آگاهانه برگزار نمي شود؟

آقاياني كه خود را عضو هيئت امناء مسجد من مي خواهم بدانم كه در اين همه شعار مي دهيد كه جوانان جوانان، پس چرا همه پيرپاتالاي نيشابور جمع شده اند، من از شما مي خواهم كه تمام جوانان را ياري كنيد؟

  1. 1773 از 4632