مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا قوه قضائيه تبديل شده به قوه حمايت از جرم دليل آن اينست كه جرم از قبيل نا امني در شهرها، سرقت، اعتياد، قتل، آدم ربايي، ارازل، مزاحمت خياباني براي خانم ها امري عادي شده است و رو به افزايش است. و هر مجرمي كه دستگير ميشود مرتبه اول او نيست براي چندمين مرتبه است كه دستگير مي شود و چرا همان اول با او برخورد قاطع نمي شود؟

در حالي كه كشور آمريكا براي براندازي حكومت اسلامي سرمايهگذاري ميكند و با بودجه زيادي تهاجم فرهنگي خود را در كشورهاي اسلامي گسترش ميدهد از جمله اينكه نوار مبتذل سيدي با ارزانترين به دست جوانان ميرسد چرا دولت ايران بيشترين سرمايه را صرف فوتبال ميكند و در جهت پرورش فكري عموم مردم سرمايهگذاري چشمگيري نميشود از جمله اينكه خيلي از مردم علاقه به مطالعه دارند ولي به جهت گران بودن قيمت كتاب از اين نعمت بزرگ محروم ميمانند مثلاً يكدست كامل تفسير نمونه در كشور ما 630000 ريال قيمت دارد كه خريد آن براي اكثر مردم كاري مشكل است؟

درباره سايت بازتاب مربوط به محسن رضائي و واقعيت بودن اخبارش توضيح دهيد ؟

عوامل جذب جوانان به سوي مسائل مذهبي چيست؟

علت اينكه در شب نبايد ايستاده آبي نوشيد چيست ؟

كسي كه متأهل است و زمينه ارتباط با همسايه را از نظر خانوادگي دارد مي تواند صيغه محرميت بين خانواده ها بخوانند؟

اگر غيبت شخصي را انجام داده ايم چگونه بايد آن فرد را راضي كرد چه آن فرد وجود داشته باشد و چه آن فرد در حيات نباشد ويا آدرس آن فرد را نداشته باشيم ؟

وظيفه آحاد مردم در امر به معروف و نهي از منكر در جامعه چگونه است؟

ابهاماتي در ذهن مردن از بعضي عملكرد مقامات مسؤول وجود دارد من جمله آقاي ناصر طبسي كه شنيده ام كه ايشان همسرشان را به آمريكا برده و آنجا زايمان كرده اند كه بچه اش بتواند شناسنامه آمريكايي بگيرد. حال توضيح دهيد و بفرماييد چگونه انتظار مي رود و با كدام مبلغ ايشان چنين كاري كرده اند با توجه به اينكه پدر ايشان جناب آقاي طبسي زمان انقلاب زندگي ساده اي داشته اند؟

آيا تفكر رها نمودن جامعه تا به فساد كشاندن آن جهت ظهور آقا صحيح مي باشد؟

چرا كشور ايران از كشور فلسطين بيشتر از كشورهاي ديگر حمايت مي كند؟

براي صحبت كردن در جمع خيلي مشكل دارم مي خواستم من را براي هر چه بهتر صحبت كردن و ريختن ترس هنگام سخنراني و بيان كردن هر چه بهتر نظرياتم راهنمايي كنيد؟

  1. 1779 از 4632