مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا طرح خانه عفاف رد شد؟

چرا ديد مردم نسبت به روحانيت نسبت به زمان انقلاب تغيير بسيار كرده است و آيا اين تغيير ناشي از رفتار و عملكرد روحانيون است يا از طرف مردم؟

پاسخ ما در برابر افرادي كه مقصر تمام مشكلات موجود در جامعه و جوانان را روحانيت مي دانند چه مي باشد؟

اگر كتابي را از كتابخانه امانت بگيري بعد به كتابخانه برنگرداني بعد از چند سال بايد خود آن كتاب را برگرداني يا قيمت آنرا؟

بنده كه كارمند هستم و منزل و محل كارم در داخل شهر است هر هفته صبح جمعه به شهري كه در آن متولد و بزرگ شده ام (فاصله 100 كيلو متر) سفر مي كنمو شب بر مي گردم نماز من در داخل شهر محل كار چگونه است. آيا اين شهر وطن من محسوب مي شود؟

علاوه بر حفظ تقوي و تداوم بر آن و نماز كه مهمترين عامل بازدارندگي از فحشا و منكر است موارد ديگري براي محافظت انسان در برابرگناهان بخصوص شهوت جنسي در دوران جواني ذكر كنيد؟

حضرت امام خميني (ره) و رهبر معظم انقلاب آيت الله خامنه اي معتقد به كدام يك از علوم اصول، فلسفه، اخبار، روايات هستند؟

آيا حمايت كردن از مردم عراق واجب است در صورتي كه همين ها بودند كه امام حسين(ع) را ياري نكردند و اينها از نسل همان ها هستند. آيا درست است كه از لحاظ شرع كه مردم ما گرسنه باشند و ما كمك مردم عراق و افغانستان كنيم خواهش مي كنم توضيح دهيد؟

چرا عملاً براي جلوگيري از فرار مغزها از ايران كار اساسي صورت گرفته بسيار ناچيز است و دولت مردان ما جز سخنراني و حرف چيز ديگري ارائه نكرده اند. واقعاً آيا اينگونه مي خواهند جنبش نرم افزاري داشته باشند در حالي كه از زمان انقلاب فقط 3 نفر از افرادي كه در المپياد ها و مقام هاي جهاني آورده اند را نگه داشته اند پس مي گويند تلاش مي كنيم واقعاً دروغ مي گويند. براي مبارزه با اين ادعاهايي دروغين كدام مرجع است كه جلوي اين سخنراني ها و كارهاي دروغ و راه گم كن را بگيرد؟

چرا از دوران ابتدايي تا پايان دوران دانشگاه كلاسهاي درس مختلط نميباشد آيا به نظر شما اين موجب رقابت بيشتر نميشود؟

با توجه به رشد علم و صنعت و پيشرفت در مورد شبيه سازي چر اين موضوع از لحاظ فقهي رد شده است به اينكه افراد قطع عضو زيادي را دوباره مي تواند به زندگي روزمره قبلي خود باز گرداند؟

چرا از يك طرف ايران كشوري است كه در معرض بيشترين خسارتها از طرف ورود مواد افيوني قرار دارد و از طرف ديگر كارخانه توليد دخانيات مي زنند و خودشان به اين امر دامن مي زنند آيا اين يعني دروغ بستن آيا سود مهم تر از جان مردم است؟

  1. 1786 از 4632