مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

با توجه به اين كه مقلد حضرت امام(ره) بوده و فعلاً خود را مقلد مقام معظم رهبري ميدانم، آيا اين مورد قابل قبول است؟ راهنمايي بفرماييد.كساني كه بعد از رحلت امام (ره) مكلف شدهاند و ميخواهند از مقام معظم رهبري تقليد كنند در حاليكه رساله ايشان در دسترس نيست چه بايد بكنند؟آيا از مقام معظم رهبري توضيح المسائل در ايران چاپ و منتشر شده است؟ اگر نشده، بايد از رساله حضرت امام (ره) استفاده كنيم؟آيا با وجود اين كه امام خميني(ره) به رحمت خدا رفتهاند، آيا ميتوانيم از ايشان تقليد كنيم؟ولايت فقيه يا ولايت مطلقه فقيه درست است يا خير؟اگر زيرزميني كه قبلاً مسجد بوده بالاي آن را دو برابر مسجد بسازند؛

الف) آيا اشكالي ندارد كه نام آن را امام خميني(ره) بگذارند؟

ب) آيا اشكال ندارد زيرزمين را كتابخانه يا كانون درست كنند؟

ج) آيا اشكال ندارد كه در زيرزمين كلاسهاي اوقات فراغت مثل قرآن و ورزش برگزار كنند؟به كساني كه در مورد سحر و جادو ميپرسند چه جوابي بايد بدهيم؟آيا بازي كردن با ورق و پاسور براي تفريح اشكال دارد؟دعايي كه بعد از نمازهاي يوميه هنگام ايستادن وبه سه جهت خوانده ميشود كدام است وچه معنا ومفهومي دارد؟آيا انفاق و صدقه به فقرايي كه نماز نميخوانند تعلق ميگيرد يا خير؟ افراد بي سرپرست كه نماز نميخوانند چطور؟استفاده از ماهواره براي مصارف عمومي نه براي پخش فيلمهاي مستهجن، آيا اشكال شرعي دارد؟ در صورتي كه هدف اصلي اطلاعات عمومي و تحقيق باشد.آيا كسي از طرف مادر سيّد باشد (پدر سيد نباشد) سيد ميباشد يا خير؟ لطفاً جواب را همراه با سند معتبر بيان فرماييد.  1. 1791 از 4632