مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا بايد روحانيون و بسيجيان ريش (محاسن) بگذارند. دليل اين كار چيست؟آيا سحر و جادو عملي است؟ روش باطل كردن آن چيست؟آيا نگاه كردن به بازي فوتبال كه مستقيم يا غير مستقيم از تلويزيون پخش ميشود، حرام است يا نه؟در بعضي از دعاها مثل دعاي ندبه، كميل، توسل و... مداحان بعضي از جملات را تكرار ميكنند تا مردم هم با هم تكرار نمايند. آيا اين كار جايز است، باطل است، گناه دارد يا خير. ليكن بعضي خردهگيري ميكنند و اين موضوع باعث اختلاف در اجراي مراسم دعا ميشود. لطفاً مشروح نظرات علماء در اين خصوص را ارائه نماييد.به جوانان توصيه ميشود به سراغ دخانيات نروند و از طرفي به آنها گفته ميشود كه علما را الگوي خود قرار دهند چرا بعضاً ديده ميشود كه بعضي از علماي بسيار معروف و عرفاي بنام، سيگار ميكشند و يا دخانيات مصرف ميكنند؟اكثر مواقع در تشهد نماز و نيز در وقت گفتن ذكر »لا اله الا الله« لرزش عجيبي در بدنم ايجاد ميشود. نميدانم علت آن چيست؟ لطفاً توضيح دهيد.از نظر شما از حيث سياسي، عقيدتي و اموري كه يك مسئول فرهنگي در زندگي شخصي خود بايد رعايت كند، چيست؟آيا وقت ذكر گفتن حتماً بايد زمزمه شود يا به دل گذشتن هم ذكر محسوب ميشود؟آيا دعاهايي مثل دعاهاي مهر و محبت، چشم زخم، رزق زياد و... صحت دارند؟آيا دعاهايي مثل دعاهاي مهر و محبت، چشم زخم، رزق زياد و... صحت دارند؟گفته شد كه معنويت مقابل ماديّت است. آيا در جايي كه ماديّت وجود داشته باشد، معنويّت وجود ندارد؟در مورد خواستههايي مثل كمي رزق و مشكلات ديگر تا چه اندازه ميتوان دعا و تضرع كرد. دعا و تضرع در چه حدي مجاز است؟  1. 1794 از 4632