مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چگونه و در چه حالتي ميتوانيم خود را از دل بستن به دنيا و ماديات و هوسهاي دنيايي محفوظ بداريم؟چه اعمالي جهت پاك و شفاف شدن روح و رسيدن به درجات عالي و معنوي سفارش شده است؟ چه برنامه و اعمالي را بايد انجام داد؟چه اعمالي جهت پاك و شفاف شدن روح و رسيدن به درجات عالي و معنوي سفارش شده است؟ چه برنامه و اعمالي را بايد انجام داد؟به چه علت دعاهاي سحر مورد سفارش ميباشد. آيا سحرگاهان با بقيه روز فرق دارد يا خير؟با توجه به اينكه امكان تدريس در حوزههاي علميه و يادگيري دروس ديني براي همگان ميسّر نيست (مخصوصاً براي كساني كه امكان مهاجرت به شهرهايي كه حوزه دارند ميسّر نميباشد) چگونه ميتوان دروس حوزوي را ادامه داد؟ در صورتي كه مطالعه كتابهاي ديني شنيدن نوار و سخنرانيها قانع كننده نيست لطفاً بنده را راهنمايي فرماييد.نظر انجمن حجتيه و شاخههاي آن را بيان كرده و آيا همه افكار آنها قابل رد است؟بفرماييد از چند سالگي و به چه طريق او را تشويق يا اجبار به نماز و عبادات نماييم؟مرتب خوابهاي وحشتناك ميبينم و هر شب در عذاب هستم در حالي كه قبل از خواب سورههاي حمد و فلق و ناس و... ميخوانم ولي خوابهايي مثل پرت شدن از درّه، خفگي، مردن اقوام نزديك و... ميبينم. آيا اينها تعبير دارند؟

در هر صورت چه راهي پيشنهاد ميكنيد؟ (لازم به ذكر است دور از پدر و مادرم وبا همسر و فرزندانم در مشهد زندگي ميكنيم)اگر به همان پسر كه علاقه دارم ولي نميدانم و احتمال اين كه مرا دوست نداشته باشد، پيشنهاد بدهم ولي او جواب منفي بدهد تكليف من چيست؟براي اين كه با نسل جوان به بهترين وجه نزديك شد، به گونهاي كه آنان از مشكلات خود برايمان بگويند، چه راهي را پيشنهاد ميكنيد؟براي اين كه امر به معروف و نهي از منكر در جامعه اسلامي ما همگاني گردد و همه افراد از اين وظيفه الهي كه دارند هيچ هراسي نداشته باشند، چه بايد كرد؟ (با اين توضيح كه اين يك امر واجب است و البته در سطح جوانان كارساز نبوده است.)من فردي هستم كه اهل مسجد و كارهاي فرهنگي ميباشم و سعي ميكنم كه در كارم ريا نشود. به عنوان مثال وقتي نماز ميخوانم، اول به فكر آن نيستم ولي در اواسط نماز به آن فكر ميكنم. لطفاً مرا راهنمايي كنيد تا در كارهايم ريا نباشد و آيا اين فكر كردن ريا ميباشد؟  1. 1796 از 4632