مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

خواب از كجا سرچشمه ميگيرد؟آيا تعبير خواب صحت دارد؟به نظر شما تا چه حد قسمت در زندگي دخالت دارد؟ آيا همت افراد مشكلگشا نميباشد و تا خدا نخواهدو قسمت نباشد هيچ كاري صورت نميگيرد؟به چه روشي ميتوان دعا كرد كه خداوند زودتر حاجت انسان را بدهد؟ (مثلاً همسر دلخواهت را بدهد)من اعتقاد دارم اگر پدر و مادري صالح باشند امكان ندارد فرزند آنان نااهل از آب در بيايد. آيا اين اعتقاد من درست است يا خير؟ البته اگر شرايط محيطي نيز سالم باشد.انسان چيست؟در سيّارات چه ميگذرد؟بعد از آسمان هفتم چه چيزي وجود دارد؟از آنجا كه خداوند مظهر رحمت و بخشش است آيا نميتواند جلوي اين همه فقر و بدبختي و فجايعي كه در فلسطين اتفاق ميافتد و... را بگيرد؟ با اين وجود اين تصور در ذهنم پيش ميآيد كه رحمت خدا هيچ معنايي ندارد؟ يا فلان جوان آن قدر بدبخت است كه به حرام ميافتد. آيا خداوند نميتواند جلوي اين كار را بگيرد؟چرا بعضي مواقع پدر و مادر در زندگي كارهاي بدي را انجام ميدهند ولي خودشان سزاي عملشان را نميبينند، بلكه بايد تاوان كارهاي بد آنان را فرزندان بدهند و به بلاها و مصيبتهايي گرفتار شوند؟چرا براي مردگان نماز دو ركعتي ميخوانند؟منظور از الشقي شقي في بطن امّه و السعيد سعيد في بطن امّه چيست؟  1. 1797 از 4632