مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

با وجود جناح هاي مختلف، دانشجويان بايد چه راهي را در پيش گيرند؟
يك دانشجو براي آشنايي صحيح با مسائل سياسي چه بايد بكند؟
اگر فقيه ارتباطي با جامعه شناسي، اقتصاد، روان شناسي و ... نداشته باشد،چگونه مي تواند فتاواي روز و منطبق بر مقتضيات زمان صادر كند؟
علل عقب ماندگي كشورهاي اسلامي از لحاظ علمي و صنعتي از ديگر كشورها چيست
اگر مسوءولان نظام اقتصاد كشور را از مقوله سياست خارج كنند پيشرفت نمي كنيم؟
تشابه ها و تفاوت هاي جامعه روحانيت مبارز و مجمع روحانيون را بيان كنيد.
علت عقب ماندگي مسلمانان، با داشتن معارف و قرآن و ... چيست؟
علل تنزل اوضاع فرهنگي كشور در سال هاي اخير چيست؟
چرا مقام معظم رهبري در برخورد با مسائل قاطعيت نشان نمي دهد؟
آيا علت پيشرفت غرب، دوري از خدا و دين بوده است؟
اهداف انقلاب اسلامي ايران چه بود؟
مرز آزادي بيان در حكومت اسلامي ايران را بيان فرماييد و قانون اساسي دراين مورد چه مي گويد؟
  1. 1800 از 4632