مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

مهمترين اهداف تشكيل حكومت اسلامي را بنويسيد؟
درباره ء خانواده ء مقام معظم رهبري - جهت آشنايي - توضيحاتي را بفرماييد؟
چرا در جامعه ما زنان هرزه را ملزم به حجاب مي كنند و آنان در حين انجام هرزگي پوشش اسلامي دارند؟
علت عقب افتادگي كشورهاي اسلامي چيست؟
علت تقليد جوانان كشورهاي اسلامي در مسائل گوناگون از غرب چيست؟
چرا آقاي كرباسچي كه در دادگاه اسلامي محكوم شده بود، مورد عفو واقع شد؟
با توجه به پيشرفت روزافزون غرب، وظيفه ء مسلمانان براي پيشرفت كشورهاي اسلامي چيست؟
چرا بعضي ها فريب سياست و تزويرهاي دشمن را مي خورند؟
چرا علماي شيعه و سني با گفتگو، اختلافات خود را حل نمي كنند؟
مهمترين رسالت دانشجويان در عصر حاضر چيست؟
اصلاحات چه تعريفي دارد و اصلاحتي كه در كشور مطرح مي شود در چه زمينه هايي است؟
آيا عدم اجراي كامل احكام و حدود اسلامي به خاطر عكس العمل كشورهاي غربي است؟
  1. 1802 از 4632