مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا روحانيت كه بايد الگوي مردم باشند با اختلافات بين خود مردم رادچار سردرگمي مي كنند؟
اگر ولايت فقيه دنباله امامت است چرا گروهي در مقابل آن اشكال تراشي مي كنند؟
با وجود داشتن مشكلات مالي در ايران،چرا باز به كشورهايي همچون بوسني ولبنان كمك مي شود؟
گاهي سؤال مي شود كه چرا مقام معظم رهبري اجازه مي دهند خانمها دستشان را از روي پارچه ببوسند افرادي ايجاد شبهه كرده و با مقايسه گذشته سوء استفاده مي كنند؟
با توجه به تهاجم فرهنگي مسئولين نظام جمهوري اسلامي چه تدابيري را براي استفاده از كالاهاي خارجي انديشيده اند ؟
آيا نظارت بر فعاليت هاي فرهنگي انجمن هاي اسلامي دانشگاه انجام مي گيرديانه واگر صورت مي گيرد چرا در دانشگاه اصفهان اين نظارت نيست؟
چرا مسئولين امروز ساده زيستي را كنار گذاشته اند و روزبه روز بسمت تجمل گرايي پيش مي روند و ارزشها و اهداف انقلاب را ناديده مي گيرند؟
چرا زمامداران حكومت در مقابل روزنامه ها و مجلاتي كه آشكارا اصول اوليه اسلام را زير پا گذاشته و به مسئولين جسارت مي نمايند، مقابله نمي كنند؟
اصل سي وهشتم قانون اساسي درست است يا نه؟ اگر درست است، چرا اجرانمي شود و اگر درست نيست،چرا در قانون اساسي آمده است ؟
درقانون اساسي آمده كه نظام اقتصادي بايد بيشتردولتي وتعاوني باشد تا خصوصي،الان به طرف خصوصي شدن مي رود آيااين روند با اقتصاد اسلامي مخالفت ندارد؟
طبق اصل 109 قانون اساسي در صورت تعدد واجدين رهبري ارجحيت به شخصي داده شده كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي تر باشد؟چرا به عدالت و تقوا داده نشده است؟
آيا حركت نظام جمهوري اسلامي به سوي نظام سرمايه داري با فداكردن ارزشهانيست ؟
  1. 1804 از 4632