مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

1- عدالت يعني چه ؟
حـقـيقت عدالت انتخاب طريق ميانه و مستقيم است و دوري از هرگونه افراط و تفريط وانحراف پس چگونه عدالت دليل بر يگانگي آفريدگار خواهد بود ؟
شـك نـيـست كه در ميان افراد بشر تفاوتهايي وجود دارد مثلا جمعي مالك ثروتهاي بي حسابند و جـمـعي بر خاك سياه نشسته اند عده اي به خاطر كمبود تغذيه و فقدان وسائل بهداشتي , عليل و بـيمارند , در حالي كه عده ديگري بر اثر فراهم بودن همه گونه امكانات , در نهايت سلامت به سر مي برند آيا وجود اين گونه اختلافات مخالف با اصل عدالت نيست ؟
قـرآن در آيه 71 سوره نحل مي گويد : و اللّه فضل بعضكم علي بعض في الرزق خداوند بعضي از شـمـا را بر بعضي ديگر از نظر روزي برتري داد آيا ايجاد تفاوت و اختلاف از نظر رزق و روزي در ميان مردم با اصول عدالت پروردگار و مساواتي كه بايد بر نظام جوامع بشري حاكم باشد سازگار است ؟
چرا خداي عادل در وجود ما غريزه جنسي و خشم آفريد كه هر دم ما را به سوي بدي مي كشاند ؟
چرا خداوند ما را در دوران غيبت آفريد كه دنيا پر از ظلم و جور است ؟ گناه ماچيست ؟
چرا يكي را مي دهد صد ناز و نعمت يكي را لقمه اي آلوده با خون ؟
چرا خداوند عده اي را كور لال و لنگ و عده اي را سالم آفريده ؟
اهل تسنن ابوبكر و عمر را عادل مي دانند . آيا واقعا چنين بوده است ؟
در فلسفه اسلامي گفته مي شود كه فيض خداوند واحد است و قابليت موجودات متفاوت . اما اگر قابليت امري اصيل و واقعي باشد باز به دست خداست پس فيض الهي واحدنيست ؟
در آيه 56 سوره نساء آمده : هنگامي كه پوستهاي تن بدكاران مي سوزد ما پوستهاي تازه اي به جاي آن قـرار مـي دهـيـم تـا كيفر الهي را بچشند در حالي كه پوستهاي اصلي گناهكارند و مجازات پوستهاي تازه با اصل عدالت سازگار نيست
ريشه اختلاف در مساله عدل الهي چيست ؟
  1. 1808 از 4632