مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

مفهوم عدل را توضيح دهيد ؟
آيا لازمه عدل , برابري و يكساني همه موجودات است ؟ چرا ؟
لوازم حكمت و عدل الهي را بيان كنيد ؟
دليل عدل الهي چيست ؟
اختلافات تكويني مخلوقات چگونه با حكمت و عدل الهي مي سازد ؟
چرا خداي حكيم مخلوقات خود را مي ميراند ؟
وجود بلاهاي طبيعي و اجتماعي , چگونه با حكمت و عدل الهي سازگار است ؟
چرا خداي متعال اسبابي فراهم نكرده است كه جلو فسادها و خونريزيها گرفته شود ؟
دليل عدالت نبي (ص) و امام (ع) را بنويسيد؟
براي مبارزه با بي عدالتي موجود در جامعه ، چه اقداماتي بايد صورت بگيرد؟
چرا خداوند بعضي حاجات انسان را به سرعت اجابت مي كند و بعضي ها رااجابت نمي كند؟
جايگاه عدالت در حكومت اسلامي چگونه است؟
  1. 1809 از 4632