مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا وصيّت حضرت فاطمه ( س ) به علي ( عليه السلام ) در مورد ازدواج با امامه صحت دارد و آيا اين ازدواج عملي گشته است يا خير ؟
آيا حضرت اميرالمؤمنين ( عليه السلام ) با داشتن امامه با ام البنين تزويج كرد ؟
حضرت زينب و ام كلثوم ( عليهما السلام ) هر دو دختر امام علي ( عليه السلام ) بوده اند پس چرا مقام حضرت زينب بالاتر است ؟
مدت عُمْر شريف حضرت عبّاس چقدر است و نام همسر و فرزندان آن بزرگوار چيست ؟
آيا در كتاب معتبري اين مطلب آمده كه حضرت علي ( عليه السلام ) پس از تولّد نزد پيامبر آياتي از قرآن خوانده باشد ؟
چرا حضرت علي ( عليه السلام ) دنيا را طلاق داده است ؟
چگونه مقام حضرت علي ( عليه السلام ) از حضرت نوح ( عليه السلام ) و ابراهيم ( عليه السلام ) و موسي ( عليه السلام ) و عيسي ( عليه السلام ) بالاتر است ؟
در بين قضاوتهاي امير مؤمنان علي ( عليه السلام ) نقل شده كه روزي سه نفر بر سر 17 شتر گفتگو داشتند و مي خواستند آنها را طوري تقسيم كنند كه يكي از آنها نصف آنها را ببرد 12 و ديگري ثلث 13 و سومي تسع 19 و بر سر تقسيم عدد 17 به اين كسرها درمانده بودند و كار به مشاجره كشيده شد . علي ( عليه السلام ) براي پايان دادن به مشاجره آنها يك شتر از خود به آن هفده شتر اضافه فرمودند آنگاه نصف آن عدد را به نفر اوّل ( 9 شتر و ثلث آن را به نفر دوم ( 6 شتر ) و تسع آن را به سوم ( 2 شتر ) دادند و يك شعر كه متعلّق به خود حضرت بود باقي ماند يعني در حقيقت به هر يك از آن سه نفر چيزي اضافه بر سهمي كه مي خواستند دادند ، زيرا آنها سهم خود را از 17 شتر مطالبه مي كردند و حضرت همان سهم را از 18 شتر به آنها داد ، لذا باكمال خشنودي و رضايت از محكمه قضاوت بيرون رفتند و شتر اضافي هم به جاي خود بود . اكنون اشكال در اين است كه بفرمائيد اين اضافه ها از كجا آمد و مال كي بود كه امام به آن سه نفر داد ) ؟
چگونه مي شود حيات و مرگ انسان همچون پيامبر بزرگوار اسلام باشد ؟
عبادت اميرالمومنين علي ( عليه السلام ) و كيفيت آن چگونه بوده است ؟
با اين كه گفته مي شود كه حضرت علي ( عليه السلام ) در حال نماز تير از پايشان كشيدند و متوجّه نشدند چگونه ممكن است در حال نماز به سائل توجه كرده و انگشتر به او انفاق كرده باشد ؟
آيا درست است كه امام علي ( عليه السلام ) تندخو بوده اند ؟
  1. 1819 از 4632