مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا زمان رفت وبرگشت اسرا ء از كربلا به شام وبرگشت در همان سال انجام گرفته است؟
دلا يل زنده ماندن و نو بودن قيام امام حسين ( ع ) چيست ؟
1- در باره زندگي نامه امام حسن مجتبي « عليه السلام » توضيح دهيد ؟
چرا امام حسين ( ع ) ، خامس آل عبا لقب گرفتند؟
چه كساني جريان كربلا را نقل كرده اند؟
آيا جريان دختر سه ساله امام حسين ( ع ) حضرت رقيه واقعيت دارد؟
فلسفه عزاداري براي حضرت سيدالشهدا چيست ؟
گروهي از مورّخان و حدّثان همسران متعدّدي به حضرت مجتبي((عليه السلام)) نسبت داده، نوشته اند كه آن حضرت پس از اندكي آنها را طلاق مي داد و به جاي آنها زنان ديگري اختيار مي نمود. يا اين مطلب از نظر تاريخي صحّت دارد؟
يكي از دعاهايي كه مستجاب نمي شود دعا براي نجات از زن ستمگر است; زيرا خداوند طلاق را مقرر فرموده است. بر اين اساس چرا امام حسن مجتبي((عليه السلام)) همسر خود را طلاق ندادند؟
قاتل امام حسن ( عليه السلام ) كه بود ؟
گروهي از مورّخان و حدّثان همسران متعدّدي به حضرت مجتبي ( عليه السلام ) نسبت داده ، نوشته اند كه آن حضرت پس از اندكي آنها را طلاق مي داد و به جاي آنها زنان ديگري اختيار مي نمود . يا اين مطلب از نظر تاريخي صحّت دارد ؟
چرا آن چنان كه براي امام حسين ( عليه السلام ) عزاداري مي شود ، براي امام حسن ( عليه السلام ) عزاداري نمي شود ؟
  1. 1825 از 4632