مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا از فرزندان امام حسن مجتبي ( عليه السلام ) امام برگزيده نشد؛ ولي فرزندان امام حسين ( عليه السلام ) به امامت رسيدند ؟
چرا لقب امام يازدهم «عسكري» است؟
چرا لقب امام يازدهم « عسكري » است ؟
1ـ لطفا بفرمائيد چه كسي امام حسين(ع) را غسل داد و بر ايشان نماز خواند ؟
چرا امام حسين علي (ع) با علم كامل به نتيجه كار به حركت خود ادامه دارند؟
چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست د ركربلا به شهادت ميرسد خانواده اش را با خودش برد ؟
اگر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟
آيا زمان رفت وبرگشت اسرا از كربلا به شام وبرگشت در همان سال انجام گرفته است؟
2- حسين بودن يعني چه ؟
2- چگونه مي شود حسيني شد ؟
اينكه مي گويند در جريان كربلا وقتي حضرت امام حسين ? مي خواستند كمر بند گرانبهائي كه به ايشان هديه داده شده بود را به شخصي كه بدنبال آن بود اعطاء كنند شخص دستهاي مبارك حضرتش را مي برد صحيح است يا خير ؟
*- چرا امام حسين «عليه السلام» به طرف كوفه حركت نمودند اولا و دوما چرا خانواده را نيز همراه شان بردند ؟
چرا يزيد راه و راه آب را بر امام حسين« عليه السلام» و يارانش بست ؟
*- دشمني يزيد و يارانش از چه زماني با امام حسين (ع ) شروع شده بود ؟
*- آيا يزيد با امام حسين (ع ) از قبل دشمني داشته است ؟
  1. 1826 از 4632