مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در نقل است كه امام حسين ( عليه السلام ) 5 لباس به محمد بن بشير حضرمي دادند كه قيمت هر كدام بيش از يكصد ليره عثماني بود , و اين مسئله با زهد امام كه پيروجد و پدر خود بودند ( و علي ( عليه السلام ) لباس پشمينه و خشن در زير لباسهايش مي پوشيد ) سازگار نيست ؟
وقتيكه مي گوئيم امام حسين عليه السلام براي حفظ اسلام كشته شد به دين خدا اهانت كرده ايم , و در حقيقت پذيرفته ايم كه نابودي و بقاء اسلام منوط به بود يا نبوديك انسان است ؟
آيا قيام امام حسين (ع ) خروج بر امام المسلمين يزيد نبوده است ؟
با توجه به ابهت و شوكتي كه حضرت امام حسين ( ع ) داشتند اين چهره مظلوم و خواري كه علما از ايشان ترسيم مي كنند چگونه توجيه مي شود؟
ماجراي ازدواج امام حسين((عليه السلام)) با شهر بانو، دختر يزدگرد سوم صحت داشته است؟
سر مقدّس امام حسين((عليه السلام)) در كجا مدفون است؟
اينكه مي گويند امام حسين((عليه السلام)) در كربلا با خون خود وضو گرفت آيا توهين به امام نيست؟
منظور از آزاد مرد بودن امام حسين((عليه السلام)) چيست؟ آيا همين كه با يزيد بيعت نكرد دلالت بر آزاد مردي آن سرور مي كند؟
تكليف كساني كه در روز عاشورا نه در مقابل امام حسين((عليه السلام)) بودند و نه در كنار امام((عليه السلام)) چيست؟
آيا بزرگداشت مراسم امام حسين((عليه السلام)) شرك محسوب نمي شود؟
مگر امام حسين((عليه السلام)) در ظهر عاشورا به ياد نماز نبودند كه عدّه اي وقت نماز را به آن حضرت يادآوري كردند؟
چرا امام حسين((عليه السلام)) با اينكه مي دانست كشته مي شود زن و فرزندانش را نيز با خود برد؟
  1. 1828 از 4632