مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا امام حسين((عليه السلام)) فقط جنگ كرد و شهيد شد؟
چرا امام حسين((عليه السلام)) از امامت خود براي نجات از مهلكه يزيديان استفاده نكرد؟
خطاب امام حسين((عليه السلام)) در عبارت «هل من ناصر ينصرني» به كيست؟
آيا امام حسين((عليه السلام)) به دست يزيد اسير شد؟
قبل از حضرت امام حسين((عليه السلام)) لقب سيدالشهدا از آنِ كه بود؟
چرا امام حسين((عليه السلام)) با يزيد بيعت نكرد؟
اگر امام حسين((عليه السلام)) شهيد نمي شد آيا در اسلام نقصي راه مي يافت و اگر به قدرت مي رسيد اسلام در جهان بيشتر گسترده مي شد؟
چرا امام حسين((عليه السلام)) با اينكه مي توانست در كربلا با اراده خود يزيد و اطرافيان او را نابود كند چنين نكرد؟
ما كه معتقديم امام حسين((عليه السلام)) پيروز شد، چرا به جاي رشادت و مردانگي او از كشته شدن او مي گوييم؟
حضرت سيّدالشهدا با آنكه مي دانست كشته مي شود چرا خانواده خود را همراه برد؟
امام حسين((عليه السلام)) درباره انتخاب مرگ و ترجيح آن بر ذلّت چه فرمود؟
نام فرزندان امام حسين((عليه السلام)) چه بوده است؟
  1. 1829 از 4632