مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

مگر امام حسين ( عليه السلام ) در ظهر عاشورا به ياد نماز نبودند كه عدّه اي وقت نماز را به آن حضرت يادآوري كردند ؟
اگر پوشيدن لباس سياه مكروه است ، چرا در ايّام عزاداري امامان معصوم ( عليهم السلام ) لباس سياه مي پوشيم ؟
اهل بيت امام حسين ( عليه السلام ) چند روز در شام و چند روز در كوفه بودند ؟
آيا مي توان نهضت امام حسين ( عليه السلام ) را به خودكشي تشبيه كرد ؟
گريه بر چند نوع است ؟
چرا امام حسين ( عليه السلام ) با اينكه مي دانست كشته مي شود زن و فرزندانش را نيز با خود برد ؟
آيا گريستن در عزاي معصومان ( عليهم السلام ) فضيلتي دارد ؟
حُربن يزيد رياحي چگونه در سپاه امام حسين ( عليه السلام ) جاي گرفت ؟
آيا پوشيدن لباس سياه در عزاي پيشوايان ، امري ضروري است ؟
آيا در زمان امام حسين ( عليه السلام ) كساني بودند كه با يزيد مخالف باشند و در سپاه امام نيز حاضر نباشند ؟
اگر امام حسين ( عليه السلام ) در راه اسلام جهاد نمي كرد آيا وضع اسلام همين گونه بود كه امروزه هست ؟
حديث « مَنْ بَكي اَؤاَبْكي اَؤتَباكي وَ جِبَتْ لُه الْجَنَّة » چگونه بايد معني شود ؟
  1. 1834 از 4632