مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

مجالس عزاداري امام حسين ( عليه السلام ) بايد چگونه باشد ؟
آيا امام حسين ( عليه السلام ) به دست يزيد اسير شد ؟
قبل از حضرت امام حسين ( عليه السلام ) لقب سيدالشهدا از آنِ كه بود ؟
آيا ممكن است كه دست كشيدن به نخل و عَلَم عزاي امام حسين ( عليه السلام ) موجب شفاي امراض شود ؟
آيا همراهي نكردن عبداللّه بن جعفر و محمّد حنفيه با امام حسين ( ص ) گناه محسوب نمي شود ؟
حكم عروسي كردن در ماه محرّم چيست ؟
وظيفه ما در برابر كساني كه وقايع جعلي را به نهضت امام حسين ( عليه السلام ) نسبت مي دهند چيست ؟
آيا اجراي مراسم تعزيه درباره ائمّه اطهار ( عليهم السلام ) داراي ثواب است ؟
چرا امام حسين ( عليه السلام ) با يزيد بيعت نكرد ؟
آيا گريه كردن در مجالس مذهبي خاصيّت و استفاده اي دارد و اجر و ثواب آن چقدر است ؟
آيا سوگواري ، گريه كردن ، روضه خواني و نظاير اينها به مناسبت وفات يكي از پيشوايان ، پسنديده است ؟
اگر امام حسين ( عليه السلام ) شهيد نمي شد آيا در اسلام نقصي راه مي يافت و اگر به قدرت مي رسيد اسلام در جهان بيشتر گسترده مي شد ؟
  1. 1836 از 4632