مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

1ـ چرا با اين كه حضرت رضا (ع) ما را دعوت مي نمايد ولي حاجتهايمان روانمي شود؟ توضيح دهيد.
1ـ اينجانب سال گذشته برا ي ترك اعتياد خدمت حضرت رضا(ع) رسيدم و از حضرت كمك گرفتم مدت يك سال است كه از لحاظ جسمي ترك كرده ام ولي از نظر روحي و رواني نتوانسته ام البته از زماني كه از حضرت كمك گرفته ام وقتي بعضا مي كشم دچار شكم درد مي شوم نه لذت بردن لطفا مرا كاملا راهنمائي كنيد؟
لطفاً درباره حضرت رضا (ع) مطالبي بفرماييد؟
لطفاً سيره مبارك حضرت رضا (ع) را راجع به كار وتلاش بيان فرفاييد ؟
فلسفه زيارت امام رضا (ع)برديگر امامان چيست؟
آيا اين روايت كه مي گويد كه زيارت امام رضا (ع) معادل چندين حج مي باشد صحيح مي باشد؟
اگر روايتي پيداشد كه ثواب زيارت امامان ديگر از امام رضا (ع) بيشتراست كدام روايت را قبول نماييم؟
درمورد زيارت امام رضا ( ع ) چه شرايطي را بايد رعايت كنيم تا زيارت صحيح باشد ؟
3- شغل حضرت امام رضا(ع) چه بود ؟
*- چرا به امام رضا «عليه السلام» ضامن آهو مي گويند ؟
1- اينكه مي گويند امام رضا (ع) قبله هفتم است چيست ؟ لطفا توضيح دهيد ؟
1- براي چه اينقدر صحن حرم امام رضا را از خود حرم دور كرده ايد ؟
- من علاقه زيادي به حضرت رضا ( ع ) دارم موقعي كه نزديك آمدنم مي شود به خوابم مي آيند و هر چه را آرزو دارم به مرادم مي رسم . لطفا توضيح دهيد ؟
1- پدر امام رضا « عليه السلام چه وقت به دنيا آمدند وچه وقت به شهادت رسيدند ؟ واسم مادرشان چه بوده است ؟
  1. 1840 از 4632