مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

استدلال قياسي چيست و چه نمونههائي از آن در سخنان امام علي در نهجالبلاغه ديده ميشود؟
استدلال تمثيلي چيست و چه نمونههائي از آن در سخنان امام علي در نهجالبلاغه ديده ميشود؟
استدلال حكمي چيست و چه نمونههائي از آن در سخنان امام علي در نهجالبلاغه ديده ميشود؟
طبق نظر محدثين اسلامي چند آيه از قرآن درباره امام علي(ع) نازل شده است؟
حديث منزلت از لحاظ سند چگونه است؟
تفسير فراز هشتم از خطبة صدودهم نهجالبلاغه كه درباره اهميت نماز ميباشد چيست؟
حضرت علي(ع) در پاسخ كسي كه از او در مورد روايات بدعت و اختلاف مردم در نقل خبر از پيامبر(ص)، از آن حضرت سئوال كرد، چه فرمود؟
تفسير خطبه هشتم نهجالبلاغه كه در آن امام علي به ادعاي زبير مبني بر ظاهري بودن بيعتش پاسخ مي‎دهد چيست؟
چرا حضرت علي(ع) در خطبة هشتادم فرموده‎اند: «ايمان و عقل زنان ناقص است و نصيب و سهم آنان نيز ناقص»؟
نگرش امام علي به جهان هستي در نهجالبلاغه چگونه است؟
جريان انتخاب خليفه سوم، چه بود؟
«عمر» با شنيدن خبر رحلت پيامبر، چه برخوردي كرد و علت اين برخورد او چه بود؟
  1. 1850 از 4632