مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

بينش و وضعيت اجتماعي انصار در قضيه سقيفه، چگونه بود؟
نخستين گفتگوهاي بزرگان سقيفه چه بود؟
علي (ع) پس از جريان سقيفه و انتخاب ابوبكر، بر شايستگي خود بر خلافت، چگونه تأكيد ميكرد؟
برخورد سعد بن عباده با قضيه سقيفه و بيعت با ابوبكر چگونه بود؟
برخورد بني هاشم در اولين مرتبه با قضيه بيعت با ابوبكر چه بود؟
ابوبكر و اطرافيان، چگونه ميخواستند از علي (ع) و ديگر متحصنان بيت او، بيعت بگيرند؟
آيا صحيح است كه مأموران اول تصميم گرفتند خانه فاطمه را بسوزانند و آنها در اين مورد تا چه حد پيش رفتند؟
چگونه مأموران خليفه اول، علي (ع) را جهت بيعت به مسجد بردند؟
آيا در جريان حمله مأموران خليفه اول به بيت علي (ع) جهت گرفتن بيعت، فاطمه (س) آسيب ديد؟
برخورد «زبير» با مسئله بيعت با ابوبكر چگونه بود؟
چرا با وجودي كه معتقديم امام حسين(7) پس از شهادت، از مقام والايي نزد خداوند برخوردار است براي شهادت او گريه ميكنيم؟نظر اهل سنت در مورد عدل و امامت چيست؟  1. 1851 از 4632