مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

بايد رابطه شيعه و سني در چه حد باشد؟ آيا ميتوان نقاط مورد اختلاف شيعه و سني را ناديده گرفت و آنها را كوچك شمرد؟ و از آنجا كه يكي از شرايط كافر، قبول نداشتن و يا حتي خصومت و دشمني يا دشنام دادن به ائمه معصومين(:) است، آيا ميتوان گفت اهل سنت كافر هستند؟

چرا دعاهاي ندبه، كميل، توسل با حزن و گريه همراه است؟ اين حزن وگريه در هر كدام از اين دعاها براي چيست؟آيا دعاهايي كه در متون اسلامي آمده، زبان حال خود ائمه معصومين (:) ميباشد يا بعضي از آنها، بر ائمه(:) نازل شده است؟آيا اهل سنت بهتر از شيعه در اعمال عبادي دقت ندارند؟ مانند خواندن نماز اول وقت در 5 نوبت و قرائت قرآن و ...

به گفته شهيد دستغيب كه ميگويند كار قاتلان فقط جدا كردن اعضا است. مثل جدا كردن سر از بدن و اقتباس روح توسط پروردگار صورت ميگيرد پس چرا براي قاتلان مجازاتي در نظر گرفته ميشود در حالي كه مقتول همانجا عمرش به اتمام رسيده است و خواست الهي از آستين فلان شخص بيرون آمده است و همچنين است در مورد قاتلان امام حسين (7).رابطه قضا و قدر با جبر و اختيار و توحيد افعالي و اين كه خدا فاعل مطلق است و خلاصه مباحثي از اين قبيل چيست؟ مثلاً استادي به من گفت فرضاً اگر ابنملجم، يك آن متحول ميشد و تصميم ديگري ميگرفت قاتل حضرت علي (7) نميشد پس مسئله قضا و قدر چه ميشود؟آيا حضرت قاسم (7) نيز مانند حضرت علي اكبر (7) رشيد بودند پس چرا پايش به ركاب اسب نميرسيد؟آيا قمهزني منشأ خاصي دارد؟ و آيا به كوبيدن سر حضرت زينب (3) به محمل مرتبط است؟

مادر حضرت رقيه (3) كه بود و فرزندان ديگر امام حسين (7) كه با حضرت رقيه (3) مدفونند كه هستند؟آيا درست است كه امام حسين (7) شمر را موعظه كرد و او را نپذيرفت و حضرت به او فرمود: «عقب برويد تا كشتن ما را نبينيد...»؟آيا حضرت قاسم (7) هنگام حضور در كربلا داماد بودند؟آيا ائمه اطهار(:) با سعي و تلاش خود به اين مقامات رسيدهاند و يا اينكه قبل ورودشان به دنيا براي اين مقام برگزيده شده بودند؟ اگر اين چنين است چگونه خداوند ايشان را براي مقام امامت برگزيده است؟ به عبارت ديگر اگر ما امكانات و ظرفيتهاي ائمه(:) (مقام عصمت، علم به گناه و علم به اشيأ و يقين و...) را داشتيم نميتوانستيم مانند آنها باشيم و به مقامات بالاي دنيوي و اخروي برسيم؟

  1. 1852 از 4632