مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

ميگويند تربت واقعي امام حسين(7) در روز عاشورا به رنگ خون درميآيد آيا صحت دارد؟ آيا بايد با وضو به تربت امام حسين (7) دست زد؟چرا به حضرت زهرا (3) لقب ليلةالقدر دادهاند؟

شنيدن صداي گريه زن توسط نامحرم چه حكمي دارد؟ اگر اشكال دارد، در مورد رسيدن صداي گريه حضرت زهرا (3) به همسايگان و اعتراض آنها مبني بر اين كه حضرت شب گريه كند يا روز چه بياني داريد؟

در رابطه با مقدار مهرية حضرت زهرا3 به روز، سؤالاتي صورت گرفته، با تحقيقاتي كه در رابطه با نقره صيرفي متخصصين اين امر و غيره انجام شده، گاهي حدود همان 40 سكه طلا، يا طبق بعضي نظرات كمتر و بيشتر ميشود. لطفاً چنانچه در اين زمينه به نتيجه و پاسخ صحيحي دسترسي پيدا شده با دليل آن مبذول فرماييد.

امام حسن(7) چند همسر داشتند؟ چرا؟ آيا درست است كه ميگويند حضرت داراي 300 همسر بودند؟ اگر چنين نيست بفرماييد دليل درست كردن چنين شايعاتي چيست؟

امام حسين (7) چند فرزند و چند همسر داشتند؟امير المؤمنين (7) چند همسر داشتند؟ و اولين همسر ايشان كيست؟

چرا آنقدر كه در تاريخ از حضرت زينب (3) صحبت و تكريم ميشود از حضرت ام كلثوم صحبت نشده است؟ آيا از جهت علمي، مقامي و ... با هم تفاوت دارند؟نقش حضرت زينب (3) در افشاگري معاويه چه بود؟

امام حسين (7) و حضرت زينب (7) در واقعه عاشورا چند سال داشتند؟

حضرت اباالفضل (7) چندمين فرزند حضرت علي (7) ميباشند؟

كربلا يعني چه؟

  1. 1853 از 4632