مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا در هنگامي كه امام موسي كاظم (7) به مدت 14 سال در زندان بودند شيعيان كاري نميكردند، مگر امام ناشناخته بودند؟با توجه به اينكه امام كاظم (7) سالهاي زيادي از عمر شريف خود را در زندان بودند. چه دردي از جامعه دوا ميكردند؟چرا با وجود اينكه سالها از واقعة عاشورا ميگذرد، اما هنوز ياد و نام امام حسين(7) بر قلوب تأثير همگاني دارد و هنوز مردم بر آن حضرت گريه ميكنند؟آيهاي كه در زمان نزول آن، تنها عمل كننده به آن حضرت علي(7) بودند، چه آيهاي است؟

مهرالسنة يا مهرية حضرت زهرا(3) چند دينار ميباشد؟ و هر دينار به ريال ايراني چقدر ميباشد؟

نقل شده كه حضرت زهرا (3) بعد از وفات پيامبر (9) شبانهروز گريه ميكردند، به طوري كه همسايهها از ايشان خواستند يا روز گريه كند يا شب. آيا واقعاً حضرت آن قدر بلند و مداوم گريه ميكردند كه موجب ناراحتي همسايهها ميشدند؟

در كتاب جلوههاي رفتاري حضرت زهرا(3) نقل شده كه سلمان ميگويد: روزي فاطمه زهرا(3) راديدم كه مشغول آسياب بود. در اين هنگام فرزندش گريه ميكرد. عرض كردم: براي كمك به شما آسياب كنم يا بچه را آرام نمايم؟ فرمود: من به آرام كردن فرزند اولي هستم. شما آسياب را بچرخانيد. الف) آيا در آن موقع حضرت علي(7) در منزل حضور نداشته كه به حضرت زهرا (3) كمك نمايد؟ ب) در اين صورت، بدون حضور ايشان، چگونه سلمان كه مرد نامحرمي بود در خانة آن حضرت رفت و آمد مينمود؟چرا امام رضا (7) انار يا انگور مسموم را خوردند مگر نميدانستند؟ آيا اين كار خودكشي نيست؟

همگي قبول داريم كه پيامبران و ائمه اطهار داراي استعدادها و خلقتهاي متفاوتي از بقيه بشر هستند. مثلاً نطفه حضرت زهرا(3) با آن سيب بهشتي بسته شد و خيلي از مطالب ديگر كه در كتابها آمده است. حال آيا اين خلقت خاص و استعدادهاي بالا، امتيازي براي آنها محسوب ميشود؟ و آيا به اين معنا نيست كه خداوند به آنها عنايت بيشتري دارد؟آيا پرورش حضرت علي (7) در خانة پيامبر (9) فضليتي براي اين امام بزرگوار به حساب ميآيد؟چگونگي ارتباط سوره حمد با امام حسين (7) را توضيح بفرماييد:

حضرت علي (7) در خطبه 79 نهج البلاغة فرمودهاند «از زنان خوب بر حذر باشيد». ب) در حكمت 230 فرمودهاند «المرأة شرُّ كلُّها و شرّ ما فيها انه لا بد منه» يعني همه چيز زن «اموال و صفاتش) بد است و بدتر چيزي كه در اوست آن است كه (مرد را) چارهاي نيست از (بودن با)او». با توجه به (ال) در المرأة كه مراد نوع زنان است نه قسم خاصي از آنها، منظور حضرت چه ميباشد؟

  1. 1856 از 4632