مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا حضرت علي (7) ميفرمايند: زن ناقص العقل و الايمان است؟

ميگويند: انسانها از دو نوع خاك به وجود آمدهاند: «خاك عليين» و «خاك سجين» كه پيامبران و امامان معصوم فقط از خاك عليين هستند و انسانها از مخلوطي از دو خاك. اگر يك عالِم را در نظر بگيريم، پدرش عالِم بوده، جدش عالم و... عالم بودن آنها به دليل همان خاك است. اين دو خاك در وجود ما با يكديگر مبارزه كرده، بعضي بر خاك عليين پيروز ميشوند و بعضي بر خاك سجين! آيا اين مطلب صحيح است؟با توجه به روايتي از امام صادق (7) به اين مضمون كه: «هر كس منع ديگري بكند، فرزندش يا عزيزش گرفتار آن مصيبت شود.»

ـ چرا در شرع مقدس اسلام تاوان بعضي از جرائم والدين بعهدة فرزندان است؟ مثلاً اگر خداي ناكرده والدين دچار معصيتي شوند بچة نامشروع بايد عمري تابع قوانين وضع شدة جامعه باشد! و مطرود اجتماع !«آزادي» در فكر و انديشة امام علي (7) چگونه است؟

طبق فرمايش حضرت فاطمه زهرا (3)، هر كس به دستوراتي كه ما به آنها امر كرديم عمل كند، شيعه ماست، والاّهرگز. حال سؤال من اين است ما كه معصيت كار هستيم آيا جزء شيعيان محسوب نميشويم و شفاعت ائمه، شامل حال ما نميشود؟شهادت به ولايت امام علي (7) به چه دليل در اذان و اقامه آمده است ؟ آيا سند معتبري دارد؟

چرا حضرت علي (7) ميفرمايد: «با زنان مشورت نكنيد»؟

چرا حضرت زينب(س) و حضرت ابوالفضل(ع) جزء چهارده معصوم نيستند؟

چرا بعضي فقط قرآن را قبول دارند و دعاها و عزاداريها را قبول ندارند؟ چگونه ميتوانيم آنها را هدايت و توجيه نماييم؟

اغلب راويان اردوي جنوب در منطقه شلمچه حديثي از امام رضا(ع) نقل ميكنند به اين مفهوم كه امام رضا(ع) در مسير مرو كه از اين منطقه گذر ميكرد، مقداري از تربت شلمچه را بر ميدارد و ميگويد اين جا است كه روزي پسران فاطمه(س) با ياران امام شهيد ميشوند.

لطفاً اصل حديث را با ترجمه كامل و دقيق بنويسيد.

آيا با فرد لجوج و گمراهي كه در اعتقادات مذهبي دچار مشكل است، بايد بحث كنيم، حتي اگر بارها چنين كاري را كرده باشيم و اثري نديدهايم؟!

بر چه اساس و مدركي مداحان و علماي ديگر صحبتهايي را كه بين امام حسين(ع) و حضرت زينب(س) و ديگر افراد همانند حضرت رقيّه(س) انجام شده، بيان ميكنند؟ آنان اين اطلاعات و صحبتها را چگونه به دست آوردهاند؟

  1. 1857 از 4632