مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

كتابهاي امامان را و اين كه هر كتاب مال كدام امام است نام ببريد.

منظور حضرت زينب(س) از اين جمله چيست من چيزي جز زيبايي نديدم؟

فيلم CD جديدي كه در مورد حضرت عباس به بازار آمده است، حقيقت دارد؟

چرا شيعيان در نماز از مُهر استفاده ميكنند و اهل سنت استفاده نميكنند؟

ماجراي فدك و شهادت حضرت زهرا(س) و علل شهادت حضرت چه بود؟ درباره حضرت زهرا(س) چه كتابهاي مفيدي وجود دارد؟ لطفاً براي ما بيان داريد.

در زيارت حضرت فاطمه مي خوانيم: السلام عليك يا ممتحنة اصحنك الّذي خلفك قبل ان يخلقك و كنت لما امتحنك صابرة آيا خداوند قبل از آفرينش ما را امتحان نموده و يا فقط معصومان و اوليا را مورد آزمايش قرار داده است؟

آيا روايتي در موضوع بوي سيب و حرم امام حسين(ع) داريم؟ به چه علّت حرم امام حسين بوي سيب مي دهد؟ آيا اين موضوع كه در روز عاشورا تربت حضرت به رنگ خون مي شود، صحّت دارد؟

چرا به حضرت علي(ع) لقب ابوتراب دادهاند؟ اين لقب از كجا و توسط چه كسي به ايشان داده شد؟

چه خانوادهاي از اهل بيت(ع) بيشترين شهيد را در روز عاشورا داشتند؟

آيا با شهادت امام حسين(ع)، حضرت فاطمه(س) و معصومين(ع) محزون شدند؟ مگر نه آن است كه امام حسين(ع) با شهادت خود، پيش جدش رفته است، چه رابطهاي بين گريه ما و خشنودي و تسكين فاطمه زهرا(س) و معصومين(ع) وجود دارد؟

براي اين كه اعتقادات اينجانب به مذهب شيعه تقويت شود، چه كتابي مفيد و مؤثر است؟ آيا تهيه آن از طريق آن واحد براي حقير ممكن است؟

آيا موضوع خمس و لزوم پرداخت آن در قرآن آمده است؟ در صورتي كه جواب مثبت است، پس چرا اهل سنت به آن اعتقادي ندارند و معتقدند در قرآن نيآمده است؟

  1. 1862 از 4632