مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

حد دست زدن (كف زدن) را در مراسم جشن و شادي و سرور، اعم از عروسي و مراسم تولد و شادي ائمه معصومين(ع) مشخص فرماييد.

چرا همة پيامبران و امامان همه مذكر بودند؟

آية تطهير در بين آيات مربوط به زنان پيامبر(ص) است، پس چرا به زنان پيامبر مربوط نمي شود؟ در اين باره توضيح دهيد.

آيا درست است كه همه شيعيان در عالم آخرت به بهشت مي روند؟

آيا در منابع شما كتاب سلوني قبل ان تفقدوني يافت مي شود؟ آيا اين كتاب دو جلدي به فارسي ترجمه شده است؟ سنديت اين كتاب كه حاوي پرسش هايي از حضرت امير است، چگونه است؟ در خصوص كتاب هاي علم الكبير، هفتاد ديو، اسرار قاسمي، مجموعة دعات كبير و ... حوزة علميه مي تواند آن ها را به صورت اماني در دسترس ما بگذارد؟

آيا زمان معجزه ها سپري شده و ديگر شاهد وقوع آن نخواهيم بود؟

چرا نبايد ما همانند گذشتگان از وجود امامي كه راهنماي بشريت باشد، برخوردار باشيم؟

چرا حضرت علي(ع) با همه ارادتي كه نسبت به پيامبر و حضرت فاطمه(س) داشت، بعد از فوت حضرت تصميم به تجديد فراش كرد؟

پيامبر به وسيلة وحي و به وسيلة خداوند از آينده آگاه بود، بنابراين چرا به عمر لقب صديق و به ابوبكر لقب عتيق را عطا كردند؟

چرا خداوند انسان را مجبور به پذيرش ولايت خود نكرده است؟

چرا وقتي كه نام امامان را در مجالس مي برند مو بر اندام انسان سيخ مي شود؟

چرا اهل سنت هنگام نماز خواندن نماز خود را با دستِ بسته مي خوانند؟

  1. 1865 از 4632