مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا حضرت علي(ع) به فرزندانش وصيت نكرد كه بعد از شهادتش ابن ملجم را به قتل برساند؟

چرا ابن ملجم مرادي امام علي(ع) را كشت؟

دربارة نهج البلاغه توضيح دهيد.

چرا معاصران امام حسين(ع) با وجود آگاهي از حقانيت ايشان از امام دست برداشتند؟

چه تحوّل روحي در حر بن يزيد رياحي رخ داد كه در آخرين لحظه به جمع ياران امام حسين(ع) پيوست؟

عاشورا و تاسوعا به چند معنا است و چرا روز نهم و دهم محرم به نام عاشوار و تاسوعاي حسيني ياد ميشود؟

آيا قبل از شهادت امام حسين(ع) و ياران او روز عاشورا و تاسوعا وجود داشته است؟ اگر بوده است به چه معنا بوده است؟

چرا امام حسين(ع) به رغم آن كه مي دانست كشته مي شود خانواده را به جنگ برد؟

احاديث فراواني در مورد گريه كردن به خاطر انجام گناهان يا بر مصائب ائمة اطهار وارد شده است از طرفي گريه كردن يا غمگين بودن به تدريج باعث افسردگي و عصبي شدن حداقل در بعضي ها مي شود و از طرف ديگر توصيه به نشاط شده چطور مي توان بدون اين كه نشاط و شادابي روحي را از دست بدهيم و از عبادتِ گريستن بهره مند باشيم. آيا احاديثي در مورد شاد بودن و شاد زيستن وجود دارد؟



اين كه در نهج البلاغه آمده است: اگر صاحب حلم نيستي خود را بر حلم بدار(فتحلّم) چه بسيار كساني كه خودشان را به قومي شبيه مي سازند تا اين كه مثل آن قوم مي شوند سؤال اين استكه منظور امام (ع) از جملة فتحّلم چگونه حاصل مي شود چگونه بايد رفتار كرد تا گفته شود فلاني خود را شبيه آن قوم كرد؟



خواهشمندم تمام دلايلي را كه بر حقانيت خلافت اميرالمؤمنين كه بنابر شنيدههايم دوازده مورد ميباشد، دلالت دارد، برايم بنويسيد.

آيا سكينه دختر امام حسين ( ع) مجلس ساز و آواز داشتند؟



  1. 1868 از 4632