مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

عزاداري خوب و مقبول براي ائمه چه ويژگي هايي دارد؟

با توجه به شرايط زندگيم ـ مندرج در نامة قبلي تقاضا مي كنم يك جلد نهج البلاغه برايم ارسال كنيد.

شيخ مرتضي انصاري چه شخصيتي بود و چه آثار و خدماتي داشت؟

با توجه به روايت ... چگونه ممكن است حضرت علي(ع) دو فرزند خردسالش را در شب تاريك هر يك را روانه راهي كند، تا آب پيدا كند و ...؟

با توجه به روايت نقل شده ... چگونه مي توان پذيرفت كه علي(ع) در وضوي خويش شك داشت، در حالي كه حضرت فرمود: اگر پرده ها كنار رود بر يقينم افزوده نمي شود؟

آيا ما مردهاي شيعه با حضرت زهرا(س) محرم هستيم؟

سوره هايي را كه نشان دهندة بخش هايي از شبانه روز هستند، نام ببريد؟ نيز سوره هايي را كه تعداد آيههاي آن، برابر با تعداد امامان معصوم (ع) است، ذكر كنيد؟

چرا براي شهادت امام حسين (ع) مراسم اربعين برگزار مي شود، ولي در رحلت پيامبر و ساير ائمه اين كار صورت نميگيرد؟ توضيح دهيد.

در كتاب شرع و شادي ص68 آمده است كه پيامبر فرمود: فرق بين النكاح والسفاح ضرب الدف... پس بانوان دايره هايي آوردند و آن را براي خديجه مينواختند آيا در زمان معصومين (ع) مردم در شاديها نزد آنان دف ميزدند؟

آيا زمان حكومت امام علي (ع) آن حضرت حكم رياست جمهوري نيز داشت؟ آيا اكنون رهبر معظم انقلاب ميتواند ادارة همة امور از جمله رياست جمهوري را بر عهده گيرد؟

در بعضي از كتابها آمد است: تمام خلقت به خاطر پيامبر (ص) بود و آفرينش پيامبر (ص) به خاطر حضرت فاطمه (س) است. اگر فاطمه نبود، پيامبر (ص) و علي (ع) خلق نميشدند آيا اين درست است؟ اگر درست است، پس حضرت زهرا بر پيامبر برتري دارد؟ توضيح دهيد.

زمينههاي پيدايش قمه زني در ايام عاشورا به چه زماني بر ميگردد؟ در زمان امام خميني (ره) نيز قمه زني بود و ايشان به اين امر فتوا نداد. علت تحريم آن توسط مقام معظم رهبري چه بود؟ آيا اين تحريم با توجه به شرايط كنوني جامعه بشري است؟

  1. 1870 از 4632