مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا تاريخ صدر اسلام اين قدر شفاف است در حالي كه تاريخ ائمه(ع) اين قدر در ابهام فرورفته و تحريفات عاشورايي يا اختلاف نظرهاي بسيار عمده در مورد يازده تن از امامان ميبنيم؟

اگر قرآن و دعا و زيارت را بدون ترجمة فارسي بخوانيم، آيا ثوابش نسبت به كسي كه توجه به معاني مي كند، يك اندازه است؟

نهج البلاغه چند خطبه دارد؟

اقسام عبادت از ديدگاه حضرت علي (ع) چه ميباشد؟

حضرت علي (ع) در بارة تنگدستي چه فرمود؟

اگر در مجلس امام حسين(ع) افرادي با سر و صدا ايجاد مزاحمت كنند، آيا عزاداري آنها مورد قبول الهي است؟

ميگويند كسي كه براي امام حسين(ع) بگريد، بهشت بر او واجب ميشود. حال اگر آن شخص گناهي كرد، باز بهشت بر او واجب است؟

آيا در زمان ائمه اطهار (ع) بعد از نماز شعار دادن مرسوم بود اگر مرسوم بود، چه كساني مورد لعن و نفرين قرار ميگرفتند؟

حديث كلّ يومٍ عاشورا و كلّ أرضٍ كربلا در چه كتابي و از چه امامي است؟ معناي آن بسط بيشتري داده شود.

آيا درست است كه از ميان امامان(ع) سه امام با يكديگر باجناق بودند؟ اگر درست است، آن را بيان نماييد.

نظرتان در مورد عبارت كتابي به نام بودي دود يا سينما به زبان ساده(1) چيست: يكي بود مثل همين خانم صنم، بچه كه بود معصوم بود عين فاطمة زهرا، حال ببن كم مانده به خودش زنگوله آويزان كند عين گاو؟!

كدام يك از مراجع (متقدمين و متأخرين) به ولايت مطلقة فقيه و كداميك به عدم ولايت مطلقه فقيه اعتقاد دارند؟

  1. 1871 از 4632