مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در خصوص تاريخ تولد و شهادت حضرت قاسم بن حسن(ع) و حضرت رقيه دختر امام حسين(ع) توضيح دهيد.

اگر ممكن است يوگرافي كامل از علماي اهل تسنن زير ارسال نماييد: شيخ عبدالمجيد مصري، علامه ذهبي، امام صنعاني، ابن تيميه. همچنين بيان نماييد كه چگونه با علماي فوق و علماي ديگر مانند موسوي عبدالله موحدي، مولي نظير احمد... ارتباط برقرار نمايم؟

آيا ام كلثوم خواهر امام حسين(ع) قبل از امام در كوفه از دنيا رفته است؟ آقاي سيد عطاء الله مهاجراني در ص 102 كتاب انقلاب عاشورا گفته است كه ام كلثوم از دنيا رفت وا مام حسين(ع) اجازه داد حاكم كوفه مطابق رويه و عرف بر او نماز خواند. در اين صورت پس ام كلثوم كه در كربلا با حضرت زينب(س) بود، چه كسي بود؟ خواهر امام حسين(ع) نبود؟

حسين(ع) كيست و علمدارش كيست؟

چرا براي مبارزه با حسين(ع) (دشمن) آب را بر او بست؟ چرا حضرت زينب(ع) طاقت دوري امام حسين(ع) را نداشت؟

آيا خواندن نماز هايي كه در روز جمعه ياد شده، اگر به صورت خلاصه خوانده شود، مثلاً در نماز امير المؤمنين (ع) به جاي 50 مرتبه سوره توحيد گفتن، آن را به نيت پنجاه مرتبه بگوييم، صحيح ميباشد؟

براي شناخت امامان چه كتابها را مطالعه كنيم؟

چرا ائمه خبر از عمل آيندة قاتل شان ميدادند؟ (مانند خبر حضرت علي (ع) از عمل ابن ملجم)؟

بخت النصر كيست؟ با توجه به آية 4 سورة اسراء مقصود از 2 بار خون ريزي چيست؟ اين كه گفته اند: يكبار به قتل اشعيا و مخالفت ارميا و بار ديگر به قتل زكريا و يحيي(ع) بود، آيا صحيح است؟ اصل مطلب چيست؟

آيا آية 106 سورة نحل دلالت بر تقيه دارد؟ در چه مواردي لازم است؟ آيا آيه در شأن عمار ياسر است؟

قبر كدام امام را جبرئيل حفر كرده است؟

ياران امام حسين(ع) چند نفر بودند؟

  1. 1872 از 4632