مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

قاتل امام حسين(ع) چه كسي بود؟

اگر انسان در روز عاشورا به جاي اين كه بيرون برود و شاهد عزاي مردم باشد، در خانه بماند و به خواندن زيارت عاشورا مشغول باشد، گناهي مرتكب شده است؟

فضيلت زيارت كربلا را بيان كنيد.

از حديث غدير چه مطالبي استفاده مي شود؟

فضيلت زيارت خانة خدا را بيان كنيد.

پيامبر(ص) نسبت خود به اميرالمؤمنين را همانند نسبت چه كساني ناميد؟ با بيان حديث آن را بيان نماييد.

در روز غدير زنان چگونه با امام علي(ع) بيعت كردند؟

در خصوص خصوصيات امام علي(ع) توضيح دهيد.

القاب امام حسين(ع) را نام ببريد.

لطفاً به طور مختصر نام امامان، علت شهادت، نام قاتلان و محل شهادت آنها را بيان كنيد.

لطفاً نام كتاب هاي امامان ما را بگوييد. هر كدام از كتاب ها براي كدام امامان(ع) است؟ توضيح دهيد.

خوردن گوشت الاغ چه حكمي دارد؟

لطفاً سخني از امامان در بارة علم برايم بنويسيد.

  1. 1873 از 4632