مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

تسبيحات فاطمه زهرا(س) را نام ببريد.

چرا اهل سنت مانند شيعيان مسايل ديني را براي مردگان خود نميخوانند؟

آيا درست است شخصي كه امامان(ع) را در خواب مي بيند، نبايد براي ديگران نقل كند؟

براي واقعه غدير خم و نصب امام علي(ع) به عنوان جانشين پيامبر(ص) آيا غير از آية قرآن، سندي در دسترس مي باشد؟

برخي از سخنرانان در مورد زهد علي(ع) مي گويند: با علي يك خرما افطار مي كرد و يا مي گفتند حضرت تنها يك تكه نان جو مي خورد. آيا اين صحبت ها واقعيت دارد و يا براي گرم كردن مجلس است؟

آيا علائمي كه در كتاب منتهي الآمال از حضرت علي(ع) در احوال آخرالزمان گفته شده، از نظر علم رجال صحيح است؟ آيا آن نشانه ها در اين عصر به وجود آمده است؟

آيا حتماً بايد 313 نفر ا فراد پاك پيدا شوند تا حضرت حجّه(ع) قيام كنند؟ آيا در زمان ما يا در زمان هاي قبل اين تعداد افراد پاك وجود نداشت؟ اگر در يك زمان تعدادي وجود داشته باشد، با روز زمان از دنيا مي روند. بنابراين هيچ گاه اين تعداد جمع نخواهند شد. جواب چيست؟

چرا حضرت فاطمه زهرا(س) خواست شبانه و مخفي به خاك سپرده شود؟ آيا محل دفن ايشان معلوم نيست؟

آيا ابوبكر، عثمان وعمر اهل دوزخند؟

آيا اين حديث كه اگر كسي ولايت اهل بيت را نپذيرد، اگر حتي هزار سال به عبادت بپردازد، اهل دوزخ است، درست مي باشد؟ بزرگاني مانند عطار و مولوي و شاعران سني مذهب اهل دوزخ اند؟

اگر كل علما اجماع كنند بر خلاف نصّ يا ظاهر قرآن آيا قابل قبول است، زيرا اگر غير معصوم نسبت غير معصومانه دهد، پذيرفته نيست؟

امامان(ع) براش شناخت احاديث درست و نادرست ارجاع به قرآن را دستور داده اند، حالا اگر علم به معناي لغات قرآن حاصل نشود، مگر با بيان حديث آيا اين دور مصرح نيست؟

  1. 1877 از 4632