مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا در روايات و سخنان ائمة معصومين است كه از سخنان كافران عبرت بگيريم و از علم آن ها استفاده كنيم؟ آيا ائمه معصومين خود چنين كاري مي كردند؟

اسامي تمام امامان و پيامبران راو همچنين نام زن هايشان را بنويسيد.

چرا حضرت ابوالفضل(ع) و حضرت زينب(س) با اين همه اوصافي كه دارند، از امامان و از معصومان نيستند؟

در قيامت امامان چگونه شفاعت خواهند كرد؟

خواندن زيارت عاشورا در هر وعده از نماز چه ثوابي دارد؟

در برخي از كتاب ها آمده است حضرت عباس(ع) و علي اكبر(ع) با لباس رزم به ديدار عاشقانشان مي آيند و علت پوشيدن اين لباس را خون خواهي امام حسين(ع) مطرح مي كنند. آيا در قرآن به چنين مطلبي اشاره شده است؟

چرا حضرت علي(ع) در برابر شكنجه دادن فاطمه زهرا(س) سكوت نمود؟

چرا ما نام همه امامان را نمي دانيم، يعني نام آن ها اصلاً معلوم نيست؟ ممكن است آن ها سرگذشتي شنيدني داشته باشند و ما از آن ها سرمشق بگيريم.

دهه هاي شهادت حضرت زهرا(س) در سالنامه نيامده است. لطفاً دقيقاً آن را ذكر كنيد و بگوييد آيا اين تاريخ هر ساله عوض مي شود؟

هر امام، جانشين بعد از خود را چگونه انتخاب مي نمود، در صورتي كه وحي بر آنان نازل نمي شد؟

آيا اين گفته صحيح استكه كشيت حضرت نوح(ع) پيدا شده است؟

در تاريخ عده اي بودند كه روايات جعل مي كردند به نفع بني اميه و بر ضد علي(ع). آيا تحريف كننده هاي روايات فقط منحصر به اين طيف سياسي بودند يا تحريف كنندگان ديگري هم بودند كه با انگيزه هاي ديگري به تحريف رو آوردند؟ آنان چه كساني بودند و قصدشان از جعل و تحريف روايات چه بود؟

  1. 1879 از 4632