مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در حديث از امام معصوم است كه: اگر سوره حمد شفاي دردها نباشد، پس ديگر چيزي شفاي دردها نيست. منظور از اين حديث چيست؟ پس بحث پزشكي و عوامل روانشناسي چه ميشود؟

ولايت حضرت علي بن ابي طالب(ع) يعني چه؟ توضيح دهيد.

در مكان هايي كه هم مراسم شادي و هم عزاداري راه مي اندازند، آيا شركت در آن گناه است؟ در ايام شهادت، سينه زني و گريه كردن و در ايام ولادت ائمه دست زدن و خنديدن انجام مي شود؟

آيا صماك مادر عمر بوده است؟

چرا عليعليهالسلام به هنگام هجوم به خانهاش و مضروب شدن فاطمه زهرا (س) اقدامي نكرد، مگر ايشان قهرمان خيبر و شير عرب نبود؟ آيا كتك خوردن فاطمه (س) راست است يا بر اثر تعصب گفته شده است؟

معناي عبادت أنا قتيل العبرات يعني چه و چه زماني توسط امام حسينعليهالسلام گفته شد

حضرت عباس (س) در كربلا چند ساله بودهاند؟ آيا ايشان زن و فرزند داشتهاند؟

چرا قبر حضرت عليعليهالسلام صد سال مخفي بوده است؟

بعضي از مردم در نمازهايي كه ميخوانند، حواسشان جمع نيست و حضور قلب ندارند. آيا اين نمازها اشكال دارد؟ گفته ميشود اگر مهر از تربت امام حسينيعليهالسلام باشد و در نماز انسان حواسش پرت باشد. نمازش درست است.

از طرف ميدانيم معصومان داراي ولايت تكويني هستند و از طرفي معتقديم كه رهبر اسلامي امين بر جان و مال و ناموس مردم است. حال پاسخ شما به اين نظريه چيست كه فقط معصومان به علت ولايت تكويني قادر بر امانت جان و مال و ناموس مردم هستند، نه فقها؟

آيا قرآن بالاتر است يا ائمة اطهار(ع)؟

منظور تفاسير شيعه از آية ثلّه من الاولين و قليل من الاخرين چيست؟

  1. 1882 از 4632